La plantilla de les oficines d’atenció ciutadana denuncia que l’Ajuntament ignora el diàleg amb els treballadors

oac3S’han convocat diverses aturades durant el mes de juny per denunciar la situació, ja crònica, que s’ha vist agreujada per la desorganitzada implantació des de fa mesos del servei de cita prèvia

El Comitè de Vaga de les OAC denuncia que l’Ajuntament de Barcelona no s’ha presentat avui a l’acte de conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) perquè argumenta que és un tràmit inadequat i improcedent.

El Comitè de Vaga es mostra sorprès perquè un govern municipal provinent de les marees ciutadanes, el 15M i l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, i que ha participat en totes les reivindicacions d’aquests moviments socials en defensa dels drets de la ciutadania, ignori el diàleg amb els treballadors i les treballadores al·ludint motius tècnics, que denoten la utilització dels mateixos recursos de la patronal més reaccionària.

Els treballadors i les treballadores s’han presentat en l’acte de conciliació del TLC amb voluntat de diàleg i d’apropament dels posicionaments, després que l’assemblea de treballadors acordés realitzaruna jornada de vaga el 9 de juny, i aturades de tres hores els dies 13, 20 i 27 del mateix mes. La plantilla de les OAC denuncia el menysteniment a la seva situació laboral des de fa més d’un any. A canvi només han rebut mesures que han agreujat la situació, fet que comporta el deteriorament del servei a la ciutadania i una sobrecàrrega de treball inassolible.

Avui el Comitè ha rebut una carta amb data de 18 de maig des de la direcció de Recursos Humans. En aquesta carta reiteren els mateixos arguments de manca de legalitat de la convocatòria de vaga. No és cert, ja que tal com demostra la documentació adjunta la vaga va ser comunicada en temps i forma al Departament d’Empresa i Coneixement el dia 11 de maig, des del mateix TLC, amb l’emparament de l’article 28 de la Constitució, en el RDL 17/1977 de 4 de març i la sentència del Tribunal Constitucional del 8 d’abril de 1981.

El Comitè rebutja les pràctiques que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona, i fa una crida als responsables polítics a què posin fil a l’agulla per resoldre d’una vegada aquesta conflicte, tot recordant les paraules de l’alcaldessa en la carta que va enviar el 30 de maig de 2015 als treballadors i les treballadores, en què feia al·lusió al seu compromís “no només del manteniment de les condicions laborals, sinó també en la mesura del possible, amb la millora d’aquestes condicions“.

Les OAC pateixen dificultats que ja són cròniques i que cap govern municipal ha estat capaç de solucionar, com són una mala dotació dels equipaments i de la xarxa informàtica, programes mal dissenyats, un mal dimensionament de les plantilles o l’excès de tràmits que han d’assumir els treballadors i les treballadores, que es troben en una situació límit. Les aglomeracions i cues de fins a dues hores d’espera són habituals, provocant un lògic malestar als ciutadans i també als treballadors, que no poden oferir un bon servei.

Hem de pensar que tots els tràmits dels ciutadans i les ciutadanes amb l’Ajuntament passen per aquestes oficines, que són un total de 13 (dues a Sants-Montjuïc, dues a Nou Barris i una a cadascun dels altres districtes, a més d’una oficina privatitzada a la Plaça de Sant Miquel), ateses per una plantilla d’uns 130 treballadors i treballadores. Aquestes oficines atenen un volum de més de 2.000 usuaris per setmana cadascuna d’elles, i el nostre sindicat considera que serien necessaris uns cinc treballadors més per oficina per tal d’oferir un servei adequat.

Aquesta situació s’ha vist agreujada per la implantació des de fa uns mesos de la cita prèvia. Aquest sistema, que hauria de servir per millorar la gestió dels fluxos d’usuaris, no acaba d’arrencar per la manca de comprensió de les necessitats de les oficines i pels continus canvis de criteri i diversitat de directrius que la plantilla rep dels seus responsables, tot empitjorant l’atenció i la imatge que l’Ajuntament dóna a la ciutadania.

Comments are closed.