La plantilla de l’Hospital Clínic aprova el preacord del Comitè d’Empresa

Amb la participació del 70% de la plantilla, més d’un 60% de treballadors han dit sí al preacord
El referèndum per ratificar el preacord del comitè d’empresa de l’Hospital Clínic de Barcelona ha obtingut el recolzament majoritari dels treballadors i les treballadores. Amb una participació de més del 70% de la plantilla, més d’un 60% de treballadors han dit sí al preacord, mentre que un 37% estan en desacord. D’un total de 2.713 votants, han votat sí 1.627 i han votat no 1.009. La plantilla va votar dijous i divendres passats.

El comitè d’empresa va arribar la setmana passada a un preacord amb la direcció de l’hospital per evitar que es produeixi cap acomiadament. La proposta del comitè consisteix a cedir una part (aproximadament un terç) de les partides econòmiques destinades a complements per DPO, carrera professional i catàleg de llocs de treball. La cessió temporal d’aquests diners seria exclusivament per als anys 2011 i 2012, retornant aquestes quanties a la massa salarial el gener del 2013. A canvi, la direcció garanteix que no hi haurà acomiadament ni pèrdua de dies de lliurança durant aquests dos anys.

Comments are closed.