La plantilla de Robert Bosch aprova l’acord amb les condicions per al tancament de la planta de Castellet i la Gornal

Font: ACN

Els treballadors i les treballadores de la planta de Robert Bosch a Castellet i la Gornal han aprovat en diferents assembles el principi d’acord de l’ERO presentat per al tancament de la planta.El 88% de la plantilla ha ratificat el preacord.

– Per als menors de 50 anys: 

  • 50 dies per any treballat sense màxim salarial, més un linial de 1.400 euros per any treballat.
  • Indemnització mínima de 10.000 euros per als treballadors i les treballadores amb una antiguitat de 0 a 3 anys i de 25.000 euros per a la resta de treballadors a partir dels 4 anys d’antiguitat.

– De 51 a 54 anys:

  • 50 dies per any treballat sense màxim salarial, amb un linial de 2.200 euros per any treballat.
  • Conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys.

– Més de 55 anys: 

  • Pla de prejubilacions amb el 71% del salari brut més una revalorització anual de l’1% fins als 63 anys.
  • Conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys.
  • En tots els casos, les indemnitzacions tindran com a basa per al càlcul de les taules salarials del 2019 amb els increments del conveni col·lectiu de Robert Bosch España Castellet, corresponent als anys 2020 (1,1%) i 2021 (1,51%) respectivament.

Les primeres 50 sortides de treballadors i treballadores seran de caràcter voluntari, amb un plus addicional de 10.000 euros.

S’allarga el període com a centre obert fins al 30 de novembre del 2021 amb la finalitat que en el marc de la comissió tripartita -direcció de l’empresa, Generalitat i representació dels treballadors) es pugui treballar per buscar una solució industrial vàlida i amb garanties que pugui ocupar un bon nombre dels treballadors i les treballadores de Robert Bosch España Castellet.

Comments are closed.