La plantilla del registre civil es concentren contra la privatització d’aquest servei públic

Demà, de 11:30 a 12:30 hores, davant el Registre Civil Únic de Barcelona

Els treballadors i les treballadores del Registre civil es concentraran demà davant el Registre Civil de Barcelona, de 11:30 a 12:30 hores, per mostrar el seu rebuig a l’anunci de privatització d’aquest servei fet pel Ministeri de Justícia. Arreu de l’Estat espanyol, existeixen 431 Registres civils principals, on hi treballen uns 3.500 funcionaris de l’Asdministració de Justícia. A Catalunya hi trobem 49 registres civils, en els quals estan destinats 288 empleats públics.

La privatització del Registre Civil es basa en un pressupost fals que justifica aquesta com a única alternativa possible al veritable problema del registre: l’abandonament continuat per part dels successius governs, que no l’han dotat de personal suficient i mitjans materials moderns.

Els funcionaris dels cossos al servei de l’Administració de Justícia tenen la suficient preparació, experiència i capacitat per sostenir el Registre Civil sense la necessitat de privatitzar-lo. Les conseqüències d’aquesta privatització serien nefastes per als empleats públics al Servei de l’Administració de Justícia: es destruirà ocupació i passarien a ser titelles per al Ministeri de Justícia, que ha obert la porta a moure’ls al seu capritx.

Amb aquesta mesures, el personal funcionari que presta servei en els Registres civils únics, o en jutjats amb competències en matèria de Registre Civil, perdrien la seva plaça i serien reordenats per cobrir les vacants que existeixen en els òrgans judicials. No es garanteix ni tan sols el manteniment de els retribucions d’origen, com tampoc es garanteix que no seran reordeanats mitjançant procediments de mobilitat geogràfica forçosa.

Però aquesta privatització no només té repercussions negatives en l’àmbit laboral. Evidentment, també en tindrà per a la societat en general, perquè:

       Es produeix després d’haver-se realitzat fa poc un important esforç econòmic per modernitzar, informatitzar i digitalitzar els registres civils. Una inversió pública de 128 milions d’euros que ara s’aprofitarà per a una gestió privada.

       Amb aquesta privatització es reduirà el nombre de Registres civils a un per província, un en cada illa de les Barlear i les Canàries, així com Ceuta i Melilla. I s’elimina el registre civil central. La privatització del Registre civil suposa l’allunyament efectiu d’aquest servei del seu principal usuari, el ciutadà, en contra d’allò que disposa la Carta de Drets del Ciutadà davant la Justícia, i el sentit comú.

       Tanmateix, els ciutadans pagarem per doble via: d’una banda, pels aranzels que gravaran algunes inscripcions i actes del Registre civil; per l’altra, pels impostos. Fins ara tot això era de franc per als ciutadans, perquè ja ho havíem pagat amb els nostres impostos.

       Les dades relatives a l’estat civil de les persones han de ser recollits de manera fidedigna i custodiats en arxius oficials. Això beneficia tant als interessats com al propi Estat i a tercers. Per tant, aquesta privatitzció perjudicarà la majoria de la població.

Els sindicats representatius dels treballadors i les treballadores de l’Administració de Justícia ens oposem a aquesta privatització. Entenem que el Registre civil és un servei públic i essencial del qual no es pot prescindir, i que la seva gestió ha de materialitzar-se en prestacions regulars i contínues que només han de pertànyer a l’Estat per mitjà d’una Administració degudament estructurada i qualificada per poder prestar un servei de qualitat a la ciutadania.

Per aquesta raó, la UGT, CCOO, CSIF i STAJ considerem necessari que els Registres civils segueixin sent servits pels funcionaris de l’Administració de Justícia per exercir les funcions pròpies del Registre civil, aprofitant la formació i l’experiència del personal que treballa en aquests òrgans.

Exigim al Ministeri de Justícia:

       Que doni marxa enrere en la seva decisió de lliurar els Registres civils als registradors de la propietat i mercantils. Això significaria la privatització inacceptable d’un servei públic prestat per l’Administració de Justícia.

       Que reconegui expressament la condició de servei públic essencial dels Registres civils, i que en els mateixos continuaran prestant el seu servei el personal de l’Administració de Justícia.

       Que, en el seu cas, es garanteixi en la Llei de Registres civils tots els llocs de treball -personal titular i personal interí- destinat en els Registres civils, únics o compartits.


Concentració treballadors Registre civil

DIA: 21 de març.
HORA: d’11:30 a 12:30 h.
LLOC: davant Registre Civil Únic de Barcelona. Plaça Duc de Medinaceli, 2. Barcelona.

 


Comments are closed.