La plantilla del Zoo de Barcelona denuncia la situació insostenible d’indefinició en què es troba el parc

Imatge: Zoo de Barcelona

Després de molts anys de dubtes, de projectes fallits, i de canvis de criteris en els plans de futur de la nostra institució, el 2017 l’Ajuntament de Barcelona va fer una aposta valenta per a endegar per al Zoo de Barcelona un projecte de futur que sorgís del consens de la ciutadania i els actors implicats en la ciutat i en la gestió del zoo. Els treballadors veníem reivindicant aquesta aposta per un parc modern i exemplar en els tres pilars de la conservació, l’educació i la recerca, com a l’única solució a molts anys d’indefinició, que ens ha portat a la situació actual, amb una davallada substancial de visitants i de campanyes fortes –tot i que infundades- de desprestigi.

La nova direcció del zoo va liderar l’elaboració d’un Pla Estratègic de consens, que respon a les exigències modernes d’una institució per a la salvaguarda de la biodiversitat, alhora que atén les reclamacions i requeriments que la societat actual demana. En aquest pla es veu reflectit aquest esforç, que implica moltes renúncies per part del zoo, però que es veuen necessàries per obtenir aquest consens.

Per als treballadors i les treballadores aquest procés ha estat llarg i molt costós, amb remor interna i molts dubtes. Però l’hem portat amb responsabilitat, respectant plantejaments bel·ligerants en contra del zoo, i sense fer soroll per no influir en el debat endegat en el sí dels grups de treball organitzats per l’Ajuntament i la Fundació Zoo de Barcelona.

Alhora, però, hem anat veient com el debat en aquests grups de treball i a la Fundació, i també al propi consistori, anava poc a poc essent segrestat pel fals debat endegat per la plataforma Zoo Segle XXI i altres grups de pressió, que si bé minoritaris, fan molt soroll i no permeten el treball per al consens.

Actualment, i malgrat l’extens consens que recull la proposta de Pla Estratègic del Zoo, aquest no sols no ha estat encara refrendat per l’Ajuntament, sinó que el consistori la supedita a la iniciativa Zoo Segle XXI, que contravé la normativa Europea de zoos (Directiva 1999/22) i és contrària als principis bàsics d’un zoo modern.

Els treballadors del zoo no podem tolerar més temps les campanyes calumnioses, amb mentides, exageracions i manca de rigor científic a les que veiem sotmesa dia a dia la nostra institució i la nostra feina. Ens dol profundament que un debat obert i necessari hagi estat segrestat pel xantatge de la iniciativa ciutadana i les esmenes contínues i poc curoses a les reunions de la Fundació per part d’aquests grups minoritaris, amb la connivència del comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, i la tinent d’alcalde Janet Sanz.

La dilació en el temps de la posada en marxa del Pla Estratègic només beneficia els interessos d’aquells que volen justificar el tancament eventual del zoo, paralitzant-lo i escanyant-lo primer.

Els treballadors del Zoo de Barcelona fem una crida a la ciutadania i a les institucions per a què donin el seu recolzament a l’aprovació i aplicació del Pla Estratègic per a endegar una transformació necessària i il·lusionant d’aquesta institució centenària, cabdal en la nostra lluita per a la defensa i preservació de la biodiversitat del nostre planeta.

Comments are closed.