La plantilla de Metro de Barcelona aprova la proposta de la direcció

TMB_metroLa plantilla de Metro de Barcelona ha aprovat la proposta presentada per la direcció amb 346 vots a favor i 310 en contra.

Els punts més rellevants que recull la proposta són els següents:

  • Augment salarial de 32 euros mensuals de forma temporal fins la signatura del nou conveni.
  • Aplicació del 90% de l’acord obtingut sobre contractació, això suposa que un nombre important de treballadors a temps parcial passaran a jornada complert i els temporals a tenir contractes indefinits.
  • Qualsevol canvi organitzatiu que signifiqui una alteració dels pactes, convenis i acords ha de ser informat, negociat i acordat amb la representació de la plantilla. És a dir, la direcció no podrà aplicar de forma unilateral cap modificació.
  • Assegurar la ultraactivitat dels convenis, encara que passi un any des de l’inici de la negociació es mantindran vigents.

Amb l’aprovació d’aquesta proposta des de la UGT de Catalunya esperem que l’actitud de la direcció canviï i que obri una negociació real on s’hi compti amb les propostes que estan incloses a la plataforma sindical.

Comments are closed.