La Plataforma de Defensa de les Persones amb Dependència reitera la necessitat de més recursos i més places per a la dependència

Les retallades fetes pel govern del Partit Popular el 2012 al sistema d’atenció a les persones amb dependència han tingut efectes molt negatives en l’aplicació de la Llei de Dependència i en el seu desplegament com un dret.

Actualment, a Catalunya, falten 8.000 places per arribar al 5% recomanat pels organismes internacionals (5 places per a cada 100 persones majors de 65 anys), com constatem un alt nivell de sol·licituds en tràmits tant inicials (22.065), com de revisió de graus (20.624).

La Plataforma per a la Defensa dels Drets de les Persones amb Dependència, que agrupa sindicats majoritaris, col·legis professionals i entitats de gent gran i de diversitat funcional, ha tingut dues reunions de treball amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que hem valorat positivament, i on s’ha plantejat entre altres:

  • mesures per acabar amb les llistes d’espera, i les sol·licituds en tràmits,
  • reformulació dels recursos existents que s’adaptin mes a les persones i no a la inversa,creació de més places públiques, i increment de les prestacions,
  • més agilitat i menys burocràcia,
  • una millora de la qualitat d’atenció a les persones i de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors del sector,
  • acabar amb l’endarreriment dels pagaments per canvis de graus,
  • acabar amb el període suspensiu de 18 mesos per fer efectiva la prestació econòmica per a les cuidadores no professionals,
  • la necessitat de creació del Consell de la Dependència amb la representació de tots els actors,
  • incloure recursos a la infància amb malalties cròniques dins del sistema de dependència.

A la darrera reunió entre la Generalitat i la Plataforma, se’ns van informar d’un increment de 141 milions d’euros (tarifa de ràtios, atenció domiciliària, prestacions i places) en el pressupost 2020 per a la dependència i per a la diversitat funcional. Com a Plataforma considerem que aquest increment és positiu, però insuficient, sobretot pel fet que no tenim cap informació de com afecta aquest increment a les llistes d’espera, a la creació de places públiques, a la qualitat de l’atenció i a com acabar amb la suspensió i endarreriment d’alguns pagaments.

Com a Plataforma, considerem que la nova conjuntura política a nivell de l’Estat, pot representar una oportunitat per avançar en un finançament del 50% per part de l’Estat i 50% per les comunitats autònomes com així està previst en la llei de dependència del 2006.

Com a Plataforma continuem amb les nostres demandes i iniciem una roda de reunions amb els partits polítics per fer-nos escoltar tant a nivell de Catalunya com a nivell de l’Estat. El dret de les persones amb dependència ha de ser una prioritat de qualsevol govern, no només per cobrir-ne els dèficits, sinó per pensar en el futur benestar de la nostra societat, amb un increment de persones majors de 65 anys i de persones amb diversitat funcional que necessiten una atenció de qualitat per assegurar la seva autonomia personal i la seva dignitat.

Entitats de la Plataforma: Col·legi Educadors i Educadores Socials, CCOO, Col·legi oficial de Treball Socal, UGT de Catalunya, CONFAVC, Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, FiraGran, Fundació Aroa, Ass. De Discapacitat Visual de Catalunya B1+B2+B3, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ACIC, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, Comissió de Jubilats i Pensionistes de l’Hospitalet de Llobregat, Ass. Catalana Síndroma X Fràgil, Col·legi Fisioterapeutes de Catalunya, Centre de Dia per a la Gent Gran, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Ass. De Cuidadores Familiars, Associació Catalana d’Infermeria i Salut escolar.

Comments are closed.