La plataforma per una fiscalitat justa condemna l’aprovació d’una llei al servei d’una Catalunya del “monpoli” i el casino

monopolyL’aplicació de la reforma suposarà una davallada d’ingressos de 185 milions d’euros anuals, xifra que equival a 1,5 vegades la despesa de la Renda Mínima d’Inserció de tot un any

Avui el Parlament de Catalunya, amb  l’únic aval de CIU, i l’abstenció del PSC, ERC i PP, ha aprovat l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Cal destacar que el ple del Parlament ha rebutjat les tres esmenes a la totalitat de la llei sobre centres recreatius turístics que havien presentat ICV-EUiA, la CUP i Ciutadans.

 L’avantprojecte contempla les següents i principals modificacions normatives:

$·         Obre via lliure per a la creació de nous casinos al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, Barcelona World, al costat de Port Aventura, passant de 4 a 10 casinos al conjunt del territori català.

1·         Rebaixa substancialment la taxa sobre el joc aplicable als casinos -de competència exclusiva del Govern català– que passaria del 55% al 10% dels seus ingressos bruts.

1·         Autoritza als casinos i altres establiments de joc en els centres recreatius turístics a concedir operacions de crèdit a persones jugadores, actualment prohibit tant per la legislació estatal com per la catalana. És a dir, que els casinos podran donar préstecs a jugadors i jugadores que s’hagin quedat “sense blanca” i vulguin continuar jugant, fomentant així la ludopatia.

1·         Faculta a un Pla director urbanístic per a modificar la pròpia llei, la qual cosa vulnera el principi de jerarquia normativa.

La Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària, de la qual forma part la UGT de Catalunya, denuncia i condemna frontalment l’aprovació de tals modificacions per les següents raons:

·         En l’actual context de retallades socials és d’una incoherència sagnant el fet que es deixin d’ingressar 185 milions d’euros l’any. El 2012, la Generalitat va ingressar 227 milions d’euros a través de la recaptació d’aquest impost. Amb la nova taxa que es proposa, les arques públiques haurien ingressat tan sols 41 milions d’euros. Per tant, es deixaran d’ingressar 185 milions d’euros, xifra que equival a 1,5 vegades el que el Govern dedica a les prestacions de la Renda Mínima d’Inserció, que van sumar 123 milions d’euros el 2012.

1·         És un despropòsit fomentar el crèdit al joc. Davant el dramàtic i insostenible escenari on el crèdit productiu no arriba ni a famílies ni a empreses, la Generalitat aposta pel crèdit més improductiu que és el del joc.

Precisament, estem patint les conseqüències de la febre del crèdit, que va suposar l’accés al crèdit fàcil i àgil que van tenir constructores i societat en general. Amb aquesta norma, la Generalitat propiciarà de nou l’accés a un crèdit improductiu i sobretot potencialment lesiu per a les persones jugadores que caiguin en ludopaties.

1·         L’avantprojecte és fruit de la continuïtat per l’aposta estratègica per un model social d’economia de casino. En el context actual,  renunciar a ingressos i alhora fer-ho amb l’objectiu de fomentar l’ocupació -i infraocupació- en l’àmbit del personal de servei a l’oci de rics, només respon a la voluntat de continuar apostant per una Catalunya al servei del gran capital financer i especulatiu. Una Catalunya del laissez faire, que claudica davant els interessos de la banca i els grans capitals inversors d’economies especulatives, que camina d’esquenes a l’economia productiva i participada que, d’altra banda, sí podria assentar les bases d’una sortida de la crisi i recuperació econòmica i social estable i sostenible.

1·         D’altra banda, accedir a xantatges d’aquest tipus (gegantesca rebaixa en l’impost) per poder competir amb ciutats com Singapur és extremadament perillós, ja queel país entra en un joc de competència territorial per la suposada creació d’ocupació, que duu a una “desfiscalització” empresarial i un minvament importantíssim de recursos públics per al finançament i millora de l’Estat del benestar. Seguir el joc del xantatge, per tant, té uns costos importantíssims davant els quals la ciutadania s’hauria de poder posicionar. I per a què això sigui possible és cabdal la informació pública i la transparència, requisits fonamentals que no s’han donat en el cas de Barcelona Word.

Per tot això, des de la Plataforma denunciem i constatem la incoherència discursiva que manté el Govern de la Generalitat quan sosté:

1   Que “no hi ha alternatives” a les retallades, però en canvi redueix un 82% la recaptació d’aquest impost. Recordem que avui s’ha sabut que 1.000.000 de persones no tindran recursos per posar en marxa la calefacció aquest hivern i que la continua reducció des de 2010 de la partida dels pressupostos per a beques menjador i ajudes per material escolar deixarà milers de nens i nenes sense beca menjador aquest curs.

1   Que treballa per facilitar el crèdit a famílies i empreses, sense resultats, però en canvi afavoreix el crèdit especulatiu al joc.

$   Que aposta per un canvi de model productiu a Catalunya, però en canvi vol convertir Catalunya en un dels principals pols a Europa del joc i del tipus de turisme que hi va associat.

Per últim, recordem al Govern de la Generalitat que governa per al poble i no només per a uns pocs privilegiats i que per aquest motiu no pot fer servir les competències que té en matèria tributària per buidar les arques públiques a favor del lobby del joc a Catalunya.

Més informació :

www.fiscalitatjusta.org

Comments are closed.