La plataforma sindical unitaria reclama al Govern que no apliqui la reducció salarial als treballadors públics i s’avingui a negociar

L’Acord de Govern de retallar el salari de les treballadores i treballadors públics ha anat precedit pel trencament de negociacions de part dels representants del govern. De res a servit la posició mostrada pels representants dels treballadors, que s’han mantingut al voltant de la mesa de negociació fins al començament de la reunió del Consell Executiu.

Sorprèn que totes aquelles mesures que retallen drets i salaris dels treballadors, i que l’any passat se’ns van presentar com a transitòries, ara es vulguin reiterar. Davant d’aquesta situació, els sindicats de la Plataforma Sindical Unitària volem manifestar que el Govern de la Generalitat:

• Ha pres aquesta mesura sense completar el procés de negociació a la Mesa de la Funció Pública.
• No ha donat cap dada econòmica ni sobre objectiu del dèficit, ni sobre la previsió d’ingressos, ni sobre el deute compromès amb entitats bancàries i empreses.
• Castiga de nou els empleats i empleades públics i també els dels sectors concertats amb retallades salarials sense tenir proposta de pressupostos.
• No pot aplicar aquest tipus de mesura, que podríem qualificar com de “confiscació preventiva”, oblidant que volen tornar a desvalisar a qui ha perdut mes d’un 30% de poder adquisitiu en els darrers anys.
• Segueix mantenint el personal interí en condicions precàries i amb salaris miserables.

Per tot això, els sindicats instem el Govern de la Generalitat a reprendre les negociacions al si de la Mesa General i que ens donin les informacions que segueixen:

• Liquidació pressupostària de 2011.
• L’objectiu de dèficit de la Generalitat.
• Previsió d’ingressos 2013.
• Partida necessària per a salaris d’empleats públics, pagaments delegats i concertats o administracions vinculades.
• Xifres de deute, creditors, tipus d’interès, etc.
• Creditors de serveis i infraestructures.
• Dades internes de la despesa en funció pública

Volem manifestar que les últimes mobilitzacions comencen a mostrar que la defensa dels drets dels ciutadans i els treballadors públics caminen juntes. Si, durant un temps, les retallades de drets als “privilegiats funcionaris” semblaven concitar molt suport als governs de torn, cada vegada sembla més clar que les destralades als empleats públics són cops d’espasa als drets dels ciutadans.

Com s’ha repetit, defensar els drets dels treballadors públics es defensar i protegir el Servei Públic.

Els sindicats volem que les nostres propostes, un cop documentades, puguin arribar al Parlament, on s’han d’acordar els pressupostos que necessiten els ciutadans de Catalunya.

La part social, com a representants legals dels treballadors, exigim que el govern no posi en practica cap mesura de reducció salarial, i reiterem la nostra voluntat de negociació seriosa i compromesa amb la viabilitat de Catalunya i el benestar de la seva ciutadania.

Comments are closed.