La pressió sindical de la UGT fa possible un acord a H&M que redueix de 1.066 A 349 el nombre de persones incloses a l’ERO i evita sortides traumàtiques

Després de dures negociacions i d’exitoses mobilitzacions, la UGT i CCOO han signat un acord en el procés d’expedient de regulació d’ocupació a H&M. Aquest acord incorpora la nostra reivindicació principal, la reducció del nombre de persones afectades per extincions directes, que passaran de les 1.066 plantejades per la direcció a 349, 12 a Catalunya, establint-se com a criteri prioritari la voluntarietat i la millora de les condicions de sortia, evitant sortides traumàtiques.

Els punts més importants de l’acord són:

  • Adscripció voluntària, que no generi vacant, tenint preferència les persones que van ser afectades inicialment.
  • Indemnització de 45/33 dies per any treballat més una prima per antiguitat.
  • Per tal de reduir el nombre de persones acomiadades es farà una reducció de jornada per a 170 treballadores i treballadors (33 a Catalunya), que no podrà ser superior al 20% de la jornada contractada, amb una durada de 24 mesos, revisable posteriorment per poder tornar a la jornada inicial. Les hores que es redueixin tindran la mateixa indemnització que l’acomiadament.
  • S’ha aconseguit que s’ofertin 401 vacants. Les condicions en cas de vacants de menor jornada seran les mateixes que per a la modificació de reducció de la jornada.
  • Finalment no es tancaran les botigues de l’Illa, Ourense i Loranca, i la botiga de Vigo es traslladarà.

Comments are closed.