La reforma de la negociació col•lectiva consolida els efectes negatius de la Reforma Laboral

La UGT de Catalunya considera que la reforma de la Negociació Col•lectiva, aprovada avui en el Consell de Ministres, és una vulneració de l’autonomia col•lectiva de les organitzacions sindicals i patronals, i contradiu el text del “Acuerdo Social y Económico” signat el passat 2 de febrer entre els agents socials i el Govern de l’Estat.

El nostre sindicat defensa el conveni d’empresa articulat a un conveni sectorial, i el govern dóna llibertat a l’empresari per trencar amb un conveni sectorial i crear-ne un d’empresa, amb pitjors condicions laborals per a treballadores i treballadors.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya afirma que aquest Decret generalitza la conflictivitat social empresa per empresa, a diferència de l’estabilitat necessària que hagués produït el consens d’una reforma de la negociació col•lectiva producte de l’acord entre sindicats i patronal.

A més, la UGT de Catalunya denuncia la indefensió de treballadores i treballadors davant de la negociació de convenis sense la seva representació legal, obre la via per la proliferació de sindicats corporatius que defensin només el seus interessos, i dóna cobertura legal a les imposicions empresarials en matèries com la flexibilitat, la jornada, les bosses d’hores o la mobilitat de llocs de treball.

Comments are closed.