La retallada de personal i recursos a l’aeroport de Reus provoca que no es compleixin els mínims estàndards de seguretat

Font: Wikimedia, autor "Curren"

Font: Wikimedia, autor “Curren”

La UGT denuncia que les situacions derivades de la retallada de personal a l’aeroport de Reus han provocat que intermitentment no es disposi del personal responsable de supervisar que totes les operacions que es desenvolupen a l’àrea de moviments, on aterren i s’enlairen les aeronaus, es desenvolupin seguint els procediments que garanteixen la seguretat.

Aquesta setmana passada, l’aeroport de Reus, intermitentment durant alguns dies no va comptar amb el personal encarregat d’aquestes funcions (TOAM – tècnic d’operacions en l’Àrea de Moviments) amb l’afectació que això suposa sobre la seguretat operacional de l’aeroport.

La direcció de l’aeroport de Reus té previst deixar sense TOAM la instal·lació, també de manera intermitent, 20 dies el mes de novembre, 11 dies el mes de desembre i 13 dies el mes de gener.

Aquest 2016, l’aeroport de Reus tampoc ha comptat durant 43 dies amb el personal encarregat de fer servir els desfibril·ladors automàtics en casos d’emergències cardiovasculars.

Aquestes retallades de personal també han provocat que, aquest estiu, hagi estat habitual que l’aeroport hagi operat amb passatgers a la terminal d’embarcament, a primera hora del matí, sense l’assistència del personal d’AENA que, en cas d’una emergència, és l’encarregat d’activar el Pla d’Autoprotecció de la instal·lació.

Fins a dues vegades aquest any, tampoc s’ha pogut cobrir el torn del tècnic de manteniment dels equips de navegació aèria, que dóna la informació i guia les aeronaus durant el vol i els faciliten els aterratges i enlairaments.

A aquestes retallades de personal s’hi ha d’afegir les retallades de recursos que han afectat el Servei d’Extinció d’Incendis.

Informe sobre les faltes de seguretat a l’aeroport de Reus

Comments are closed.