La retallada del govern suposarà 74 llocs de treball menys a Ferrocarrils de la Generalitat

fgc

La UGT de Catalunya demana al Govern que autoritzi l’excepcionalitat a FGC, per tal d’oferir un servei de qualitat

La plantilla de l’empresa ja va patir la reducció d’un 5% del salari, sense ni tan sols ser personal funcionari

De nou un decret del Govern de la Generalitat dinamita les relacions laborals a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons el decret 109/2011 del 11 de gener, amb la instrucció 1/2011, a data 30 de juny del 2011 les entitats del sector públic han de reduir la despesa del seu personal en un 6% i la dels efectius de personal en un 5%. Això suposaria una retallada de plantilla a FGC d’unes 65 persones a les línees metropolitanes i de 9 a turisme i muntanya (Núria i La Molina). Hem de tenir en compte que la plantilla de FGC ja està molt ajustada a les necessitats de cobertura del servei, amb un número important de treballadors que tenen unes condicions de flexibilitat que faciliten a l’empresa la gestió de les incidències que afecten el personal. Per tant, des de la UGT de Catalunya considerem impossible assumir una reducció d’aquestes característiques i alhora garantir el servei de transport públic que la nostra empresa té encomanat.

Aquest decret arriba quan encara la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors i les treballadores es troben immersos en el procés de negociació d’un nou conveni col·lectiu, fent un esforç per reconduir la difícil situació que va generar l’anterior decret, el 3/2010 del 3 de maig, que va suposar la retallada d’un 5% del sou a la plantilla. I recordem que la plantilla de FGC no és funcionària, sinó que disposa d’un conveni col·lectiu propi fruit de la negociació col·lectiva entre empresa i treballadors, que regula les seves relacions i que s’incompleix amb l’aplicació del decret 3/2010.

Des de la Federació de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya demanem al Govern de la Generalitat que autoritzi l’excepcionalitat a FGC, tal com contempla la llei de pressupostos i la pròpia instrucció en el seu article 7è, en base a la capacitat d’organització del treball de l’empresa. Demanem que se li doni a la direcció potestat suficient per organitzar la seva despesa de personal de manera que permeti la consecució dels objectius que tots volem: la prestació d’un servei de transport públic de qualitat per als ciutadans i ciutadanes del nostre país, optimitzant els recursos però sense comprometre la seguretat.

En aquests moments la direcció de FGC i la representació dels treballadors i les treballadores han acordat una suspensió temporal de les negociacions del conveni col·lectiu per tal de donar-se un marge de temps. Però després d’un termini prudencial i en cas que no es resolguin positivament les accions derivades de la instrucció 1/2011, el comitè d’empresa -on el nostre sindicat té majoria- prendrà mesures de pressió fermes davant la direcció de l’empresa i el Govern de la Generalitat.

Comments are closed.