La retallada en polítiques actives d’ocupació escanyarà encara més els col•lectius més vulnerables

S’hi veuran afectats més de 1.000 professionals i els milers de ciutadans als quals es dirigeixen els Programes de Formació i d’Inserció Professional i Laboral

El sector d’Administració Local de la FSP-UGT de Catalunya denuncia que la retallada de les polítiques actives d’ocupació prevista al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, i que se situa al voltant dels 1.500 milions d’euros, suposa l’ofegament de les polítiques dirigides als col·lectius més vulnerables.

La retallada afectarà directament el sector de l’administració local i les plantilles que l’integren. La immensa majoria dels programes que engloba el nom ‘burocràtic’ de “Polítiques Actives d’Ocupació” es densenvolupen des dels Adjuntaments i municipis i/o a través dels seus organitzadors socials, amb finançament públic. Un finançament que està previst que a Catalunya caigui un 70% respecte l’any anterior.

Es tracta de Programes de Formació i d’Inserció Professional i Laboral. La pèrdua d’aquestes subvencions afectarà directament l’eliminació d’aquests serveis i projectes, en què hi estan ocupats prop de 1.000 professionals a tot Catalunya i dels que fins avui s’han beneficiat milers i milers de ciutadans, els col·lectius més vulnerables de la població: joves aturats de llarga durada, discapacitats, dones, majors de 50 anys, famílies sense recursos, etc.

La gran paradoxa radica en què els serveis encarregats per promoure l’ocupació i millorar l’ocupabilitat a Catalunya per atendre un gruix cada cop més gran de la ciutadania en situació de desocupació (més del 25%, per exemple, a Barcelona), generaran més atur en les seves pròpies plantilles, i incrementaran així les xifres de la desocupació en plena crisi.

Conscient de la delicada situació econòmica que travessen els municipis, la UGT els exigeix un esforç major i més implicació per mantenir vives les polítiques actives d’ocupació que des del govern central intenten eliminar. Els demanem una reorientació en les seves mesures pressupostàries per no deixar d’atogar aquests serveis a la ciutadania, entenent que són serveis bàsics de l’Estat del benestar des de fa més de 30 anys, que venen garantint la cohesió territorial i l’equilibri social entre desocupació i ocupació.

Comments are closed.