La secció sindical de la UGT a Transports de Barcelona defensa el bus turístic com a font de riquesa, d’ocupació i de valor per a la ciutat

Font: Wikimedia

Font: Wikimedia

El nostre sindicat considera que la inversió en aquest servei per tal que sigui competitiu és una inversió estratègica de ciutat que transcorre paral·lela al sosteniment del transport públic

Fa unes setmanes, el regidor de l’Ajuntament de Barcelona i membre del Consell d’Administració de TMB Josep Garganté va publicar uns comentaris a una xarxa social assegurant que la inversió en el bus turístic és poc menys que una pèrdua de temps i de recursos. Des de la secció sindical de la UGT a Transports de Barcelona volem defensar el valor i la contribució econòmica d’aquest servei -operat per TB de manera consorciada amb Turisme de Barcelona- a la ciutat, a l’empresa municipal i a la ciutadania.

L’aportació que el bus turístic fa als balanços globals de TB és de primer ordre. Sense aquesta aportació, l’enorme dèficit que arrossega la companyia actualment esdevindria del tot insuportable, i la ciutadania n’acabaríem pagant les conseqüències per via d’un increment dels impostos o per mitjà d’un augment de les tarifes. Segons les dades publicades en el portal de transparència de TMB relatives a l’any 2014, el bus turístic aporta el 24,7% dels ingressos totals de la companyia d’autobusos, mentre que suposa només el 4,45% de les despeses, ja que en realitza tan sols el 4,3% dels quilòmetres totals anuals recorreguts per tota la flota.

Per tant, el bus turístic ha esdevingut una importantíssima eina per redistribuir entre tots els ciutadans la riquesa que el turisme deixa a la ciutat, a més de generar ocupació directa: el servei té una plantilla de 84 treballadors i treballadores fixes, que arriba a ser de 141 en temporada alta.

D’altra banda, el bus turístic contribueix a descongestionar la xarxa pública de transport i promociona la ciutat de manera responsable, defugint el tòpic i dotant de sentit i de valor l’opció de Barcelona com a destinació turística de qualitat.

Així doncs, des de la secció sindical de la UGT a TB considerem que, si hem de repensar el model de turisme que volem per a Barcelona, farem bé de comptar amb un aliat tan important com és el bus turístic consorciat. Potser la clau es troba més a idear fórmules perquè totes i tots ens en puguem beneficiar del turisme que a escanyar una de les poques fonts de riquesa i de treball de què disposem en l’actualitat.

Per tant, considerem que la inversió en el bus turístic públic per tal que sigui competitiu és una inversió estratègica de ciutat que transcorre paral·lela al sosteniment del transport públic. I en aquest àmbit, des del nostre sindicat sempre donarem suport a les iniciatives de millora en matèria de mobilitat de la ciutadania.

Comments are closed.