La Secretaria de Sanitat de la FeSP UGT de Catalunya mostra el seu desacord davant la decisió que les mútues col·laboradores de la Seguretat Social facin les proves PCR a treballadors de baixa per Covid19

La Secretaria de Sanitat de la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya han adreçat una carta a la Conselleria de Salut per manifestar la disconformitat amb la decisió que hagin de ser les mútues col·laboradores de la Seguretat Social les que facin proves PCR a treballadors i treballadores que estan de baixa per la Covid-19, siguin treballadors o treballadores adscrits a la seva mútua o estiguin adscrits a altres mútues.

Des de la Secretaria de Sanitat de la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya entenem que, com es detalla en aquest escrit, no es pot garantir la seguretat ni del personal que treballa a les mútues ni dels usuaris i les usuàries de les seves instal·lacions, i es demana que es reconsideri aquesta decisió per tal de trobar alternatives viables.

En aquest enllaç podeu llegir la carta a la Conselleria de Salut.

Comments are closed.