La Setmana Santa i la contractació estacional condicionen novament les dades de l’atur de març

* El 85% de la contractació d’aquest mes ha estat temporal 

* Els serveis representen més del 80% del total de la contractació 

Gairebé el 70% de les persones en situació d’atur registrades cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res 

Al març l’atur es redueix a Catalunya en  6.720 persones (-1,61% respecte al mes anterior)  i se situa en 411.461 persones. Amb relació al març de l’any passat són 34.556 persones menys en situació de desocupació (-7,75%).

L’atur baixa també a l’Estat espanyol: 3.422.551 persones en situació d’atur, 47.697 persones menys (-1,37%) respecte al mes anterior, i 279.766 persones menys (-7,56%) respecte al març de l’any passat.

L’atur es redueix a totes les províncies:

 • Tarragona: en 2.587 persones (-4,96%), i 49.606 persones en situació d’atur.
 • Girona: en 2.581 persones (-6,23,%), i 38.820 persones en situació d’atur.
 • Barcelona: en 1.296 persones (-0,43%) i 300.790 persones en situació d’atur.
 • Lleida: en 256 persones (-1,14%) i 22.245 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una disminució de l’atur que oscil·la entre el 5,68% de Lleida i el 8,79% de Girona.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones: 3.755 homes menys en situació d’atur (-2,04%), per 2.965 dones menys aturades (-1,27%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 10,30% en el cas dels homes (20.735 aturats menys) i un 5,65% en el de les dones (13.821 dones aturades menys).

Baixa també l’atur entre la població treballadora més jove: El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 28.893 joves, 564 joves menys el mes anterior (-1,91%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 8,47%, amb 2.675 joves menys aturats.

Es redueix la població estrangera desocupada i representa el 20,77% del total de l’atur: Amb 85.452 persones estrangeres en situació de desocupació, 1.586 persones menys que el mes anterior (-1,8%), i 3.770 persones menys (-4,2%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors:

 • Es redueix fonamentalment als serveis: 6.180 persones menys en situació d’atur (-2,08%).
 • També disminueix, però en menor mesura, a la construcció, amb 557 persones menys (-1,55%), la indústria, amb 445 persones menys (-0,94%) i a l’agricultura, amb 175 persones menys (-1,64%).
 • S’incrementa entre les persones sense ocupació anterior en 637 persones (+2,34%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 19.281 persones menys (-6,22%); a la indústria, amb 6.555 persones menys

(-12,25%); a la construcció, amb 6.009 persones menys (-14,50%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.671 persones menys en situació d’atur,

(-5,66%) i a l’agricultura, amb 1.040 persones menys (-9,02%).

S’incrementa la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 264.302 contractes, 23.100 contractes més que el mes anterior (+9,63%).

La contractació puja a totes les províncies:

 • Barcelona: 11.760 contractes més (+6,18%).
 • Girona: 5.693 contractes més (+30,98%).
 • Tarragona: 4.962 contractes més (+22,81%).
 • Lleida: 795 contractes més (+7,51%).

Interanualment, la contractació s’ha incrementat un 0,64%, amb 1.681 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Barcelona on s’ha reduït un 0,69%.

S’han signat 41.294 contractes indefinits, 4.267 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 11,52%, i d’un 7,86% respecte a l’any anterior (3.008 contractes més). La contractació indefinida representa el 15,62% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 223.008 contractes temporals, 18.943 més que el mes anterior, amb un increment del 9,28%, però amb una reducció interanual del 0,59%, amb 1.327 contractes menys.

 • El 84,38% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.
 • El 80,51% de la contractació ha estat al sector serveis (212.788 contractes)
 • El 67,74% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis(179.042 contractes).

El 52,28% dels contractes del mes de març els han signat homes (138.175 contractes). Les dones han signat el 47,72% del total de la contractació d’aquest mes (126.127 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.320.827 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 28.918 persones (+0,88%) respecte al mes de febrer. Interanualment, l’afiliació s’incrementa en 108.752 persones (+3,39%).

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 59,72%.

 • El 40,28% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (168.464 persones).
 • El 48,71% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 121.627 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.
 • El 69,37% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (290.091 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya, entenem que les dades de l’atur, la contractació i d’afiliació d’aquest mes de març responen als requeriments del sector serveis per l’inici de la Setmana Santa a finals de mes. En aquest sentit, comencen els “bons mesos” per a la reducció de l’atur i l’increment de la contractació, que reflectiran l’estacionalitat, la temporalitat i la precarietat del nostre mercat de treball.

Però continuem lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi, que són les que no hem de perdre de vista:

 • En l’actualitat hi ha 156.741 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 82.235 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 5.062  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 2,51 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 17 punts percentuals.

 Alertem que no s’està produint un canvi de model del nostre mercat de treball que tants anys portem reclamant dels de la UGT de Catalunya: continua el camí de la precarietat, generant novament ocupació estacional, temporal, parcial, amb contractes de curta durada i amb salaris baixos, sense indicis d’un canvi de rumb.

Alertem també sobre la situació cada vegada més precària de les persones treballadores, sobre les que no està revertint la suposada “millora econòmica”, sinó que continuen perdent poder adquisitiu, amb treballs més precaris.

Per una altra banda, es redueix la protecció per desocupació de les persones que no tenen feina, incrementant la seva situació de vulnerabilitat.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball, i la recuperació dels drets perduts per part de les persones treballadores.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Fomentar la contractació indefinida contra el frau de la contractació temporal.
 • Fomentar la contractació a jornada completa i penalitzar la contractació parcial fraudulenta i involuntària.
 • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, contra les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

 

Comments are closed.