La societat exigeix al Govern estatal un marc europeu més ambiciós en clima i energia per al 2030

climate

Fuente: NSIDC

De cara al Consell Europeu que tindrà lloc els propers 23 i 24 d’octubre a Brussel·les, on es decidiran les polítiques en matèria de clima i energia per al 2030,  les organitzacions sotasignants reclamen al Govern de l’Estat espanyol el seu recolzament a objectius més ambiciosos i de caràcter vinculant pel que fa a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, estalvi i eficiència energètica i energies renovables.

Amb l’objectiu de desenvolupar una política de clima i energia més ambiciosa, els beneficis de la qual no només seran econòmics, sino socials i mediambientals; les organitzacions sotasignants considerem que els objectius proposats per la Comissió Europea -objectiu vinculant del 40% de reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle, un objectiu indicatiu a nivell europeu d’un 30% en eficiència, i un objectiu a nivell europeu de almenys 27% d’energies renovables- no permetran ni a Europa ni als Estats Membre obtenir els avantatges que suposa una política més ambiciosa per a 2030, com són: una reducció de la factura energètica en importació de combustibles fòssils, major seguretat energètica, més ocupació, reducció de la contaminació atmosfèrica i el seu cost, així com la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, necessàries per arribar a un nivell que realment ajudi a mitigar els efectes adversos del canvi climàtic.

Per tot això, les organtizacions sotasignants demanen al Govern espanyol més ambició en matèria d’energia i canvi climàtic per al 2030:

AFELMA, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, ANERR, ASDE Scouts, ASECE, ASGECO, AMIGOS DE LA TIERRA, CEACCU, CECU, CONGDE, COAG, CCOO, COALICIÓN CLIMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, ECOOO, FACUA, FUNDACIÓN RENOVABLES, GEOATLANTER, GREENPEACE, INSPIRACTION, MANOS UNIDAS, MUNDUBAT, OCEANA, OCU, OXFAM INTERMÓN, Plataforma por un nuevo modelo energético, Plataforma Gure Energía, SEOBIRDLIFE, UNEF, UGT, UGT de CATALUNYA y WWF.

Comments are closed.