La sortida de la crisi només passarà per l’augment dels salaris i la dignificació de les condicions laborals del país

No podem parlar de recuperació econòmica amb taxes d’inflació encara negatives

Enllaç a la infografia sobre l’IPC del mes de març

Els preus al mes de març han pujat un 0,7% a Catalunya i un 0,6% a l’Estat espanyol, com a conseqüència de l’augment dels preus del transport (per l’augment dels carburants), vestit i calçat (inici de temporada), oci i cultura (viatges organitzats) i el grup hotels, cafès i restaurants.

Aquests augments han moderat la caiguda interanual dels preus, que continuen en taxes negatives: -0,3% a Catalunya (cinc dècimes per sobre del mes anterior) i -0,7% a Espanya (quatre dècimes per sobre del mes anterior). Els grups amb major influència en la pujada han estat de nou el transport i l’oci i cultura, així com alguns aliments.

Pel que fa al territori, els preus han augmentat durant el mes de març a totes les demarcacions, a Lleida (0,9%) fins i tot dues dècimes per sobre de la mitjana catalana. Però es mantenen les taxes negatives interanuals:

Variació mensual Variació interanual
UE (IPCA) -0,1
Catalunya 0,7 -0,3
Espanya 0,6 -0,7
Barcelona 0,6 -0,1
Girona            0,7 -0,9
Lleida 0,9 -0,8
Tarragona 0,7 -0,9

Tot i aquesta pujada mensual, la nostra economia arrossega des de fa mesos taxes d’inflació negatives, de manera que no podem parlar de recuperació econòmica ni de sortida de la crisi. Són les greus conseqüències de les polítiques austericides i la reforma laboral, que han provocat altes taxes d’atur, una insuportable precarietat laboral (temporalitat, parcialitat, etc.) i baixos salaris. Necessitem unes polítiques de govern expansives, que reanimin l’economia i generin ocupació, condicions de treball dignes i una pujada de salaris.

Ens preocupa també la pujada del preu de transport, un servei bàsic per als treballadors i les treballadores.

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant a nivell sectorial com general.
  • Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Comments are closed.