La taula ciutadania i immigració de la Generalitat exigeix la retirada del decret que deixa sense sanitat als immigrants

inmigracioLa Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de participació de sindicats, patronals, entitats d’immigrants, ONG i associacions municipalistes i diferents Departaments de la Generalitat, reunida el dilluns 21 de maig, ha aprovat per majoria –la UGT de Catalunya ha donat suport- un document de posicionament exigint al Govern central la retirada del Decret-Llei que elimina el dret a la sanitat a diferents sectors i, entre d’altres, a les persones immigrades en situació administrativament irregular.

Resolució de la Taula Ciutadania i Immigració:

La Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya rebutja el Decret del govern central de retallar drets en la sanitat

A Catalunya, des de 1991, en el Decret 178/1991, el dret a la sanitat es considera com a un dret universal. L’article 23 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix que ”totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública”. Aquest article el desenvolupa la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública. La sanitat és, des de molt anys, una competència exclusiva del govern autònom de Catalunya.

La Constitució Espanyola, en l’article 43 CE, reconeix el dret a la protecció de la salut dins de l’Estat social, reconeix el paper dels poders públics en organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La Llei d’Estrangeria 2000 4/2000 i les successives modificacions, la darrera modificació del 2/2009 reconeixen el dret a l’atenció sanitària a totes les persones empadronades en els municipis d’Espanya.

Des de la Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya volem manifestar que:

1- El Decret 16/2012 del govern central vulnera totes aquestes normatives, abans anomenades, que són de rang superior, eliminant drets que afecten a diferents sectors de la nostra societat, i de manera especial a les persones immigrades en situació administrativa irregular o aquelles que han caigut en la irregularitat a causa de la crisi.

2- Considerem que les mesures preventives en sanitat, reconegudes com competència del poder públic per la Constitució Espanyola i per l’Estatut de Catalunya, no es poden dur a terme si una part important de la societat no té dret d’accés a la sanitat pública. En un anàlisi basat en conceptes econòmics, la medicina preventiva i el control ordinari de la salut pública són menys costosos que la medicina curativa, hospitalària o d’urgències.

3- Exigim al govern central la retirada del Decret perquè vulnera el dret bàsic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut pública, perquè vulnera normatives de rangs superiors i perquè provoca un augment de les despeses sanitàries.

4- Donem suport a la decisió de la Generalitat de no aplicar el Decret, ja que té competència exclusiva en sanitat, i assegura així l’atenció sanitària a totes les persones en els termes reconeguts en l’Estatut de Catalunya i la Llei Catalana d’Accés a la Sanitat Pública.

5- Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que presenti un recurs davant el Tribunal Constitucional contra aquest Decret, perquè representa una invasió de competències exclusives de les autonomies.

6- Reafirmem el nostre compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la Immigració que reconeix la igualtat de tracte entre totes les persones empadronades a Catalunya en l’accés als serveis públics.

7- No podem permetre més retrocessos, hem de defensar un model d’Estat de Dret, que es fonamenti en la igualtat i la justícia social, que sigui garant dels Drets Humans per a totes les persones que viuen a Catalunya. Un repte que en hem de prendre des del conjunt de la societat catalana, doncs estem parlant del futur del nostre país.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*