La UGT aconsegueix eliminar les mesures traumàtiques de l’ERO de Caixabank

CaixaBankAquesta matinada s’ha arribat a un acord amb el 98% de la representació laboral dels treballadors de Caixabank en relació a l’ERO presentat, que suposarà finalment 700 extincions voluntàries i 200 mobilitats geogràfiques, també voluntàries.

En el decurs de les negocions, i gràcies a la pressió de la UGT, l’empresa ha retirat l’article 41 de L’ET, relatiu a la modificació substancial de les condicions de treball.

Per a les extincions voluntàries s’han previst 3 col·lectius:

a)    Nascuts entre 1958 i 1960.

b)    Nascuts entre 1961 i 1962.

c)    La resta de treballadors.

Les condicions econòmiques per a l’extinció dels contractes de treball s’han pactat amb uns imports del 57% del salari regulador i unes primes d’adhesió en funció de l’edat.

La data per a l’execució de les mesures està prevista per al final del tercer trimestre del 2015.

Des de la comunicació de l’inici de l’expedient, la UGT ha defensat la no concurrència de causes que justifiquin aquestes mesures, i ha sol·licitat que qualsevol tipus d’actuació tingués la condició de voluntarietat, com al final així ha acabat succeïnt.

La fermesa de la nostra posició ha estat determinant perquè l’empresa retirés la modificació substancial de condicions de treball, que suposava una nova retallada salarial per a la plantilla.

No hi haurà tampoc mobilitat geogràfica forçosa i no hi haurà tampoc extincions forçoses.

Aquest acord compleix amb els nostres requeriments, i pel que fa a les extincions voluntàries, les seves condicions superen notablement les pactades amb anterioritat, i possibilitarà amb més rapidesa el retorn al seu lloc de treball del personal desplaçat en anteriors expedients.

Un comentari a “La UGT aconsegueix eliminar les mesures traumàtiques de l’ERO de Caixabank