La UGT aconsegueix l’IPC català més una dècima a la negociació de l’IRSC del 2008

money.pngL’increment de l’IRSC per al 2008 serà 4 dècimes superior al creixement previst per l’IPREM estatal, reconeixent el major cost de vida al notre país

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) va ser creat el 2006 com a indicador que substituïa l’IPREM estatal per determinar l’accés a determinats serveis, prestacions o ajuts al nostre país. Per al 2008, dins de la Comissió de Seguiment de l’IRSC, la UGT de Catalunya vam marcar com a prioritari establir definitivament uns criteris de revisió de l’indicador que impedís la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb rendes baixes.

 

La UGT de Catalunya ha fet entendre al Govern que l’IRSC necessitava regular-se i aplicar uns criteris de revaloració anuals i, d’aquesta manera, els membres de la Comissió hem acordat que en les properes actualitzacions de l’indicador es tindran en compte tant l’evolució de preus, les revisions que el Govern Central faci de l’IPREM i l’efecte d’aquestes magnituds en l’evolució de les rendes baixes.

 

Des de la UGT de Catalunya valorem aquest fet com a molt positiu perquè, finalment, el Govern de la Generalitat ha assumit les competències que té per tal de consolidar i ampliar l’Estat de Benestar a Catalunya, i de millorar i complementar les pensions de la ciutadania a partir d’indicadors propis que avaluen de manera eficient les necessitats i el cost de la vida a Catalunya.

 

Hem consensuat una pujada del 2,4%, un 2% per la revisió que el Govern de l’Estat ha fet de l’IPREM per al 2008, i quatre dècimes més que reconeix que a Catalunya el cost de la vida és més alt, realitat que queda reflectida a l’IRSC i a les prestacions i serveis que es referencien en aquest indicador.

image002.gif

 Així, la quantia de l’IRSC per al 2008 serà de 544,48 euros mensuals, que equival a 7.622,76 euros anuals. El percentatge d’aplicació que concretarà l’accés a determinades prestacions i serveis serà del 80%.

 

Fins ara, més de 90.000 persones amb rendes baixes s’han beneficiat del desplegament, tot i que tardà, de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, prestacions que prenen l’IRSC com a indicador de referència per a complementar rendes. S’espera que el pròxim any unes 97.000 persones puguin veure incrementades les seves rendes, el que suposarà una despesa de més de 110.000.000 euros. És per això, i tenint en compte l’estat de necessitat de les persones beneficiàries d’aquestes prestacions, que demanem al Govern de la Generalitat que agilitzi els pagaments i les resolucions pendents de rebre aquest complement.

 

image004.gif

 

Per últim, hem de destacar que un dels reptes principals de l’acció del Govern de la Generalitat ha de ser la lluita contra les situacions de pobresa i exclusió, motiu pel qual ha d’assegurar la màxima cobertura social i impedir la pèrdua de valor d’adquisició de les rendes més baixes, i l’IRSC, ha de ser una eina eficient per aconseguir-ho. 

{mxc} 

 

Comments are closed.