La UGT al sector postal demana el cessament del responsable de comunicació de correus a Catalunya

Pel que fa a les declaracions realitzades en diversos mitjans pel responsable de Comunicació de Correus a Catalunya, Vicenç Ibáñez, criticant que els representants del nostre sindicat denunciessin "una setmana abans de l'obertura" de la nova oficina de Matadepera els riscos per a la seguretat dels treballadors que s'havien de traslladar al nou local, la UGT de Catalunya – Sector Postal volem manifestar:

 

  • Amb data 30 de març de 2006, els treballadors i les treballadores de l'oficina de Correus a Matadepera van realitzar les oportunes al·legacions respecte al projecte de la nova oficina.
  • Amb data 21 de febrer de 2007, des de la UGT de Catalunya vam sol·licitar per escrit a la Direcció Territorial de Correus informació sobre si en el projecte s'havien tingut en compte aquestes al·legacions presentades pels treballadors i les treballadores.
  • Amb data 11 de juny de 2007, mitjançant escrit presentat a la Direcció Territorial de Correus, vam sol·licitar que una vegada concloses les obres de la nova oficina i en compliment de la normativa de seguretat i salut laboral (Llei 31/1995 de 8 de novembre i normativa de desenvolupament) s'hauria de realitzar l'avaluació inicial de riscos amb la finalitat de poder quantificar i detectar els riscos per a la seguretat de la plantilla, per posteriorment adoptar les actuacions necessàries.

Les "queixes sindicals" a què es refereix per tant el responsable de Comunicació de Correus a Catalunya no són més que absurdes mentides amb la fi una vegada més d'intentar posar en sospita les actuacions d'aquest sindicat.

 

Per aquest motiu, la UGT de Catalunya ha sol·licitat a la Direcció Territorial Zona V de Correus l'immediat cessament del responsable de Comunicació, per faltar una vegada més a la veritat i difondre falses informacions, i tot amb l'únic objectiu de confondre i danyar l'acció sindical de la UGT de Catalunya en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores.

 

Tot i que els treballadors i les treballadores són obligats a traslladar-se a la nova oficina de Correus a Matadepera, sense que se'ns hagi lliurat l'informe d'avaluació de riscos laborals realitzat pels Serveis de Prevenció com a conseqüència de les protestes de la plantilla, la UGT de Catalunya seguirà vigilant quant a la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral. 

{moscomment} 

Comments are closed.