La UGT alerta sobre la possiblitat d’externalització de llocs de treball a l’Ajuntament de Castelldefels

Font de la imatge: Wikimedia, autor 1997

Font de la imatge: Wikimedia, autor 1997

Des de la UGT de Catalunya volem mostrar la preocupació per part dels companys de l’Ajuntament de Castelldefels per l’externalització del lloc de treball de la centraleta de recepció perquè podria tractar-se de l’inici de l’externalització de bona part dels serveis que es presten a l’Ajuntament de Castelldefels.

Els delegats i delegades de la UGT de Catalunya dels municipis de la Comarca del Baix Llobregat (Gavà, Viladecans, Sant Boi, Cornellà i El Prat entre d’altres) se sumen a les reivindicacions dels companys de l’Ajuntament de Castelldefels. Per aquest motiu han fet arribar a l’alcalde i regidor delegat de Règim Interior de l’Ajuntament de Castelldefels el següent escrit:

La potestat d’organització correspon a l’Administració si bé quan afecta les condicions laborals és matèria objecte de negociació. No n’hi ha prou l’inici de reunions de treball mancats de contingut real per a considerar satisfet el dret dels sindicats a intervenir en la regulació de les condicions de treball.

El Tribunal Constitucional, l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic i la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local assenyalen que amb caràcter general, els llocs de treball a l’Administració local i els seus organismes autònoms seran exercits per personal funcionari.

Per això,

Des de les seccions sindicals de la UGT dels ajuntaments del Baix Llobregat li diem NO a l’externalització de la prestació de serveis a l’Administració Pública perquè les regles de la prestació de serveis públics no responen a la lògica del benefici o de l’ànim de lucre sinó al reconeixement de drets socials.

Comments are closed.