La UGT ampliem la representació sindical a Caixabank a Catalunya en un 38%

La UGT ha sortit enfortida de les eleccions sindicals celebrades a Caixabank, on ha obtingut 18 delegats i delegades a Catalunya i 136 al conjunt de l’Estat, el que suposa una representativitat del 18%.

A Catalunya, el nostre sindicat ha passat de 13 delegats i delegades l’any 2014 als 18 actuals, és a dir, un increment de la representativitat del 38%.

Aquest creixement del suport rebut per la nostra organització adquireix més valor encara si tenim en compte la brutal reducció de plantilla i d’oficines que ha aplicat la direcció de Caixabank els darrers anys.

Comments are closed.