La UGT aposta per la negociació col·lectiva com a eina per prevenir la violència masclista

 Des de la UGT Catalunya, davant la commemoració d’un nou 25 de novembre, expressem el nostre rebuig i denúncia davant qualsevol forma de violència contra les dones, una persistent i brutal manifestació de la discriminació per raó de sexe i reiterem el nostre compromís en la lluita per eradicar aquesta xacra social.

Al llarg dels tres primers trimestres del 2011 s’han registrat un total de 10.283 denúncies per violència masclista en l’àmbit de la parella. Aquesta xifra és un 10% superior a les 9.893 denúncies registrades fa un any. Si bé no es pot comparar l’any 2011 amb els altres anys, perquè encara ens falta un trimestre, podem observar aquest increment respecte el mateix període de l’any anterior, així com l’increment de víctimes mortals per raó de violència masclista en l’àmbit de la parella de l’any 2008 a l’any 2010. L’any 2008 van ser assassinades 7 dones; el 2009, 10; el 2010, 15, i fins al primer trimestre del 2011, han estat 8 les dones mortes.

Encara que existeixen importants avanços legals i un marc d’actuació destinat a oferir una resposta integral a les dones en situació de violència masclista, les dades demostren que no resulta fàcil resoldre aquesta problemàtica estructural, complexa  i històrica.

Ara més que mai, en un entorn de dificultats econòmiques, de retallades en els serveis públics, i on les polítiques d’igualtat sembla que es qüestionin, és necessari visualitzar i reconèixer aquesta realitat i tenir present que la violència pot prendre moltes formes més enllà de la violència física: també pot ser psicològica, econòmica o sexual. Insistim en la importància de no retrocedir el camí  i continuem denunciant les formes de violència de gènere més generalitzades en l’àmbit laboral: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

La violència masclista és una conducta que s’aprèn i es transmet. Per això, per a eradicar-la calen canvis educatius i socialitzadors profunds, que proporcionin un sistema de valors basat en el respecte i la igualtat de tracte entre dones i homes, amb actuacions integrals en l’àmbit laboral, social, educatiu, sanitari, jurídic i als mitjans de comunicació.

Des de la UGT de Catalunya,

  • Apostem per la negociació col•lectiva i l’acció sindical, com eines primordials per al desenvolupament de les mesures establertes en el marc legal actual de prevenció de la violència masclista i de protecció de les dones que la pateixen en el si de les empreses i fora d’elles. Per això es imprescindible continuar la formació de persones treballadores; negociadores de convenis col•lectius i  responsables sindicals en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i contra la violència masclista.
  • Constatem la importància d’establir polítiques d’igualtat que afavoreixin els canvis educatius necessaris en valors i actituds socials i que contribueixin a una major sensibilització i actuació per avançar en el tractament, la prevenció i l’eradicació de totes les formes de violència contra les dones.
  • Alertem del perill que suposaria per a la societat que la situació econòmica complexa i els diferents canvis polítics  s’utilitzin com a excusa  per restar intensitat i esforços a la lluita contra la violència vers les dones.

 

 

Comments are closed.