La UGT calcula que unes 22.500 persones de 65 anys o més no reben la prestació i/o servei derivat de la llei de dependència

jubilats1

El nostre sindicat denuncia els maltractaments institucionals per omissió que pateixen les persones grans

La UGT de Catalunya ens volem unir a la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans que se celebra cada 1 d’octubre, reivindicant l’esforç i la generositat amb què aquest col·lectiu ha contribuït a la construcció del nostre Estat de Benestar, i encara contribueix mantenint econòmicament amb les seves pensions a una de cada tres famílies.

Per a la UGT de Catalunya és un dia reivindicatiu en el que hem de fer protagonistes les persones grans i conscienciar al conjunt de la societat del paper tan important que han tingut i que avui també tenen a la societat.

A Catalunya, més de 1.379.000 persones tenen 65 i més anys, el 18,4% de la població total. S’estima que les persones de 65 i més anys representaran el 30% del total de la població catalana al 2050. Totes i tots hem de reflexionar sobre els reptes que planteja l’envelliment de la nostra societat i hem de proposar solucions als problemes als quals s’han d’afrontar diàriament.

Aquest 1 d’octubre, des de la UGT de Catalunya volem reclamar les conquestes i els drets adquirits amb tants anys de lluita i de contribució de les persones grans, i reivindicar que els poders públics les respongui assegurant unes pensions que no perdin poder adquisitiu, l’accés a la prestació farmacèutica que precisen sense restriccions ni recopagaments, l’accés als serveis de salut sense haver d’afrontar eternes llistes d’espera i l’assumpció definitiva del dret de l’atenció a la dependència.

Més concretament, des de la UGT de de Catalunya volem incidir en els maltractaments institucionals per omissió que pateixen les persones grans per la manca de recursos personals i econòmics que els poders públics dediquen a l’atenció de les persones grans, tant pel tracte com per omissió. De fet, a Catalunya 140.105 persones valorades amb grau de dependència severa i extrema (grau II i III) tenen dret a rebre una prestació, però unes 30.000 estan encara a la llista d’espera. D’aquestes 30.000 calculem que unes 22.500 tenen 65 anys o més.

És per aquest motiu, que aquest 1 d’octubre la UGT de Catalunya vol denunciar els retards i la insuficiència de recursos que es dediquen al desplegament de la Llei 39/2006 d’atenció a la dependència, la baixa intensitat dels nostres serveis públics amb dures limitacions de recursos humans i materials per a donar resposta a les necessitats d’atenció i cura de la gent gran que està institucionalitzada en una residencia o centre de dia. En aquest sentit volem ressaltar que:

  • El sistema d’atenció a la dependència es recolza en les cures familiars: el 59% de les persones beneficiàries de la LAPAD tenen reconeguda una prestació per cuidador no professional. En aquest sentit, és responsabilitat pública la professionalització de l’assistència i cura d’aquestes persones i millorar la formació tant dels professionals com dels cuidadors familiars.
  • Les retallades han deixat aquests cuidadors, que en la majoria són dones, en una clara situació vulnerable al suspendre els seus convenis amb la Seguretat Social i a rebaixar les prestacions un 15%.
  • 43.475 sol·licituds de valoració de grau de dependència no s’han pogut realitzar per caducitat, desistiments i defuncions.
  • No s’han pogut realitzar 178.733 Programes Individual d’Atenció (PIAs) pel mateix motiu que l’anterior punt.
  • Al darrer any, una de cada quatre sol·licituds s’han denegat al no reconèixer-les el dret (sense grau), i es deu sobretot a l’enduriment del barem que estableix els requisits per accedir al dret a la dependència.
  • 56.306 persones valorades esperen que encara se les tramiti el Programa Individual d’Atenció i se les reconegui un servei i/o prestació.
  • El personal assalariat de centres de gent gran són els pitjors remunerats en els centres de serveis socials i també són els que presenten un major grau d’inestabilitat laboral
  • La insuficiència de recursos públics: només el 20,8% dels centres per a la gent gran són de titularitat pública.

La UGT de Catalunya vol que totes les persones grans tinguin garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que necessita i, per tot plegat, exigeix als poders públics que inverteixi en l’atenció de la gent gran  i faci una aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i garantir el seu benestar. I també que es reconegui el valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la salut, prenent decididament mesures que augmentin i garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i centres.

Lliurament manifest a la Delegació del Govern

D’altra banda, amb motiu de la celebració demà del Dia Internacional de la Gent Gran, la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya i la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya i de CCOO de Catalunya s’han concentrat avui davant de la Delegació del Govern a Barcelona i han fet lliurament de dos manifestos amb les reivindicacions i demandes d’aquest col·lectiu a les administracions.

Entre d’altres, exigeixen al Govern de l’Estat la convocatòria urgent del Pacte de Toledo per posar en marxa mesures que garanteixin la sostenibilitat del sistema públic de pensions; la substitució de l’índex de revalorització de pensions per una altra fórmula, pactada amb els agents socials i que asseguri el manteniment del poder adquisitiu de les pensions; una renda mínima per a les persones sense ingressos i mesures eficaces contra la pobresa energètica, i la plena implementació de la llei de dependència.

En aquest enllaç podeu llegir el manifest conjunt de la UGT i CCOO pel Dia Internacional de la Gent Gran.

Comments are closed.