La UGT, CCOO i Govern formalitzen l’acord que permetrà donar estabilitat a les plantilles de la Generalitat i reduir la temporalitat de l’ocupació

acord-generalitatAvui s’ha fet un acte de confirmació de l’Acord signat a la Mesa General de la Funció Pública el divendres passat, en el qual han participat la secretària general de la Federació d’Empleats de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i CCOO.

En aquest acte, el Govern de la Generalitat, la UGT i CCOO ens comprometem, a més de desenvolupar els acords signats divendres passat, a seguir avançant en la progressiva recuperació dels drets laborals dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya i en la millora de les seves condicions laborals.

Pel que fa a l’ocupació, és un compromís generalista per tal d’estabilitzar plantilles i reduir la temporalitat. Aquesta generalitat s’ha de concretar, d’una banda, mitjançant l’establiment d’uns principis bàsics a la Mesa General de la Funció Pública i, posteriorment, en una concreció funcional i temporal que s’haurà de dur a terme en les meses sectorials corresponents.

En definitiva, és un primer pas ineludible que permeti la translació de l’acord d’ocupació assolit a Madrid, a l’àmbit del sector públic de la Generalitat. Entenem que és fonamental la consolidació de llocs i l’estabilització de plantilles en una administració amb ràtios de temporalitat superiors al 30%.  Aquest acord situa com a objectiu arribar al 8% en un període de 3 anys.

Pel que fa a les altres dues qüestions objecte d’acord és imprescindible senyalar que ambdues anaves juntes, és a dir, no era possible acordar-les per separat. Dit això, és obvi que la recuperació de supòsits de cobertura en cas d’IT, a banda que ha estat una de les nostres principals reclamacions, és un avenç considerable en tant que no té una repercussió pressupostària directa, implica un benefici molt notable per a molts empleats públics, i abasta molts supòsits de malaltia. De fet, inclou les malalties de declaració obligatòria.

Al nostre entendre era fonamental recuperar aquesta situació perquè no podíem admetre que el personal patís un càstig pel fet d’estar malalt, ni que l’administració obtingués un benefici en forma d’estalvi per una qüestió de salut dels treballadors. Anant una mica més lluny, es tractava d’una situació que implicava un perjudici per a la totalitat de la ciutadania, ja que les absències per IT dels empleats no eren cobertes i repercutien en una manca de personal que o bé suportava el company de l’afectat o be minvava els serveis als ciutadans.

La segona part de l’acord, lligat a la recuperació de supòsits d’IT, és la recuperació d’un mínim del 10% de la paga extra de 2013 durant el 2018.

Aquesta mesura anava lligada a la recuperació de supòsits d’IT, per a nosaltres fonamental, i d’altra banda que, tot i que sigui una part petita e insuficient, és una part i implica un reconeixement del deute de la Generalitat amb els seus empleats i empleades, el que suposa l’inici de la recuperació d’aquests imports.

Comments are closed.