La UGT, CCOO i SATSE convoquem una concentració de la sanitat concertada dijous davant del Parlament

La UGT, CCOO i SATSE convoquem una concentració del sector de la sanitat concertada (SISCAT) el proper dijous, 21 de març, a les 10.30 hores davant del Parlament de Catalunya. El motiu és la situació plantejada per les darreres accions de les patronals del sector, que han trencat el marc legal i legítim de negociació tot posant en risc l’efectivitat dels acords assolits a la negociació del II Conveni del SISCAT.

Aquest conveni sectorial, que afecta gairebé 50.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya, va ser signat el passat mes de novembre després de més d’un any de negociacions. El Conveni del SISCAT sempre ha estat l’eina per garantir els drets econòmics, socials i laborals de tots els treballadors i les treballadores, i per això el defensem com l’únic instrument per fixar les condicions de treball i ocupació dels i les professionals del sector sense discriminar cap col·lectiu.

L’actuació de les patronals sanitàries del sector -amb la connivència dels Departaments de Sanitat i Treball, arribant a acords fora de l’àmbit legítim de negociació, amb un conveni vigent tancat no fa ni tres mesos, i afectant la seva viabilitat- suposa una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema, en destinar noves partides econòmiques, desconegudes per nosaltres, a qüestions no tractades al sí de la negociació col·lectiva estatutària.

Per això, els sindicats signants del conveni (la UGT, CCOO i SATSE) entenem que aquest acord extraestatutari posa en perill l’acompliment de les millores i pactes assolits a la taula legítima de negociació del II Conveni SISCAT, com son:

1. Els increments retributius dels anys 2019 a 2020.
2. El cobrament de la retribució variable (DPO).
3. La reducció de jornada.
4. La baixa per incapacitat temporal al 100% des del primer dia.
5. Les millores socials assolides.
6. L’equiparació entre professionals de l’àmbit de primària i hospitalària.

Els sindicats entenem que cap actuació pot posar en perill cap de les millores i els acords assolits al II Conveni SISCAT i per això convoquem vaga els dies 3 4 i 5 d’abril.

Comments are closed.