La UGT, CCOO i SATSE convoquem vaga a la sanitat concertada a l’abril

Per les darreres accions de les patronals, que han trencat el marc legal de negociació posant en risc l’efectivitat dels acords assolits al II Conveni Col·lectiu del SISCAT.

La UGT de Catalunya, CCOO i SATSE convoquem vaga al sector de la sanitat concertada els dies 3, 4 i 5 d’abril.

El motiu de la convocatòria és la situació plantejada per les darreres accions de les patronals del sector sanitari concertat, que han trencat el marc legal de negociació posant en risc la efectivitat dels acords assolits a la negociació del II Conveni  Col·lectiu del SISCAT, tot establint una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema i tancant nous acords que destinen partides econòmiques a qüestions no tractades al sí de la negociació col·lectiva estatutària. 

Tanmateix, els sindicats signants del conveni entenem que cap actuació pot posar en perill cap de les millores i els acords assolits:

 1. Els increments retributius dels anys 2019 a 2020.
 2. El cobrament de la retribució variable (DPO).
 3. La reducció de jornada.
 4. La incapacitat temporal al 100% des del primer dia.
 5. Les millores socials assolides.
 6. L’equiparació de Primària.

El Conveni del SISCAT sempre ha estat l’eina per garantir els drets econòmics, socials i laborals de tots els treballadors i les treballadores de la sanitat concertada, per aquest motiu el defensem com l’únic instrument per fixar les condicions de treball i ocupació dels treballadors i les treballadores del sector sense discriminar cap col·lectiu.

A més, i en relació al que ara ens demanen altres agents de la negociació col·lectiva, en cas d’obrir-se novament la mesa negociadora del conveni i sempre en el marc legal de negociació, entenem que és prioritari tractar: 

 • Regulació dels descansos com al 7è Conveni XHUP.
 • Fitxar un mínim d’un 20% de la jornada a formació/investigació.
 • Desvinculació de la DPO de l’equilibri pressupostari i financer.
 • Reconeixement d’un mínim de 20 minuts de solapament.
 • Activació del nivell D de carrera professional (SIP i SIPDP) per a tots el grups.
 • Un calendari d’accions concretes per assolir l’equiparació amb l’ICS.

Comments are closed.