La UGT considera el consell de relacions laborals la pedra angular del marc català sociolaboral

Entre les primeres actuacions del Consell, el nostre sindicat situarà la necessitat d'un acord de recomanacions mínimes en plans d'igualtat a les empreses 


El Parlament de Catalunya aprovarà avui la llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals que respon a una demanda històrica dels agents socials de Catalunya. La UGT de Catalunya considera que la constitució d'aquest organisme, prevista a l'Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, presenta una fita fonamental en la consolidació del marc català de relacions laborals, del qual n'haurà de ser la pedra angular.

El Consell serà paritari i estarà integrat per un president o presidenta i 24 persones membres designades per l'Administració de la Generalitat (8), les organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del país.

Tanmateix, la constitució d'aquest organisme suposa una continuació necessària en la construcció d'un marc institucional propi en l'àmbit sociolaboral, després que la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va configurar aquesta institució amb un caràcter eminentment tècnic, desprovist de les funcions de participació i diàleg que també exercia en el seu origen.

A diferència del CTESC, doncs, les principals funcions del Consell de Relacions Laborals seran el de vehicular el diàleg i de participació institucional entre organitzacions sindicals, empresarials i Administració. Amb aquest objectiu, el nou Consell integra comissions que fins ara tenia el CTESC (relacions laborals, seguretat i salut laboral, i ocupació), però també d'altres que fins ara estaven directament vinculades al Departament de Treball, com la comissió de seguiment de la contractació laboral i les taules de prevenció de riscos laborals existents (ara comissions de contractació i de seguretat i salut laboral, respectivament). A més, se n'afegeixen tres de noves: una en matèria d'igualtat i no discriminació, l'altre del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i una de negociació col·lectiva.

Aquesta darrera és especialment significativa, ja que respon a una llarga reivindicació de la UGT de Catalunya, i converteix el nostre país en la primera Comunitat Autònoma en disposar d'una Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat, amb l'objectiu d'impulsar, orientar i millorar l'estructura i els continguts de la negociació col·lectiva.

Entre les primeres actuacions a desenvolupar en l'àmbit del nou Consell, la UGT de Catalunya situarà la necessitat de negociar un "Acord de recomanacions mínimes en matèria de plans d'igualtat" en el sí de la Comissió d'Igualtat.

La pretensió d'aquest acord seria assolir que a totes les empreses catalanes s'apliqui un pla d'igualtat amb unes disposicions mínimes comunes i homogènies, sense perjudici que aquest acord es pugui millorar susbtancialment mitjançant la negociació col·lectiva o per acord d'empresa.

{moscomment} 

Comments are closed.