La UGT de Catalunya alerta dels perills de la institucionalització d’un mercat de treball fràgil

L’ocupació s’ha incrementat al sector serveis, amb 100.000 llocs de treball més respecte a l’any anterior, mentre que la indústria n’ha destruït 8.500

Catalunya tanca el 2016 amb una taxa d’atur del 14,85% i amb 558.500 persones en situació de desocupació segons les dades de l’EPA del quart trimestre de l’any:

 • 2,88 punts percentuals menys que el quart trimestre de l’any 2015, però 0,22 punts percentuals més que el trimestre anterior.
 • 110.200 persones menys que l’any 2015 (-16,48%), però 6.000 persones més que el trimestre anterior (+1,09%).
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 18,63%, amb 4.237.800 persones en situació de desocupació, 541.700 menys que ara fa un any (-11,33%) i 83.000 persones menys que el trimestre anterior (-1,92%).
 • Població activa: 3.761.100 persones, s’ha reduït en 9.400 persones respecte al mateix període de l’any anterior i en 15.500 persones respecte al trimestre passat.
 • Taxa d’activitat: 61,6%, 0,4 punts percentuals menys que l’any passat i 0,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior.
 • Població ocupada: 3.202.600 persones. S’ha incrementat en 100.800 persones respecte a l’any 2015 però s’ha reduït en 21.300 persones respecte al trimestre anterior.
 • Taxa d’ocupació: 52,5%, 1,45 punts percentuals més que ara fa un any, però 0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior.
 • Taxa de temporalitat: s’ha incrementat, situant-se en el 21,84%, 1,55 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 14,37%, 0,02 punts percentuals més que la del quart trimestre de l’any anterior.

 

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 14,73%, amb 412.600 persones desocupades
 • Girona: taxa d’atur del 15,52%, amb 58.100 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 10,60%, amb 22.100 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 17,41%, amb 65.700 persones desocupades.

 

Segons el sexe:

L’atur s’ha reduït de manera similar entre dones i homes tot i que l’atur femení és més elevat que el masculí

 • 55.800 dones menys en situació d’atur respecte a l’any anterior (-16,45%), però 6.500 dones més respecte al trimestre anterior (+2,35%). En l’actualitat 283.500 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 15,89%.
 • Entre els homes, l’atur ha baixat en 55.600 homes respecte al mateix període de l’any 2015 (-16,57%) i en 700 homes respecte al trimestre anterior (-0,25%). Hi ha 274.900 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 13,91%.

Població jove:

La taxa d’atur juvenil se situa en el  32,29%, 17,4 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 84.600 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 69,58%.

Població estrangera:

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 20,7% respecte al mateix període de l’any passat, situant-se en 136.700 persones, i un 3% respecte al trimestre anterior. Representen el 24,5% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:

Es creen llocs de treball però es destrueix ocupació a la indústria

Aquest darrer trimestre s’han creat 100.800 llocs de treball respecte al mateix període de l’any 2015 i s’han destruït 21.300 llocs de treball respecte al trimestre anterior. Així, l’ocupació s’ha incrementat als serveis, amb 100.000 llocs de treball més respecte a l’any anterior, però s’han reduït 21.300 en relació al trimestre anterior. A la construcció, s’han creat 7.600 llocs de treball aquest any, però s’han destruït 6.200 respecte al trimestre anterior; i a l’agricultura, s’han creat 1.600 llocs de treball aquest any i 2.300 respecte al tercer trimestre. Pel contrari, la indústria destrueix 8.500 llocs de treball respecte al mateix trimestre de l’any anterior, tot i que crea 3.800 en relació al trimestre anterior.

 

Però no totes les dades són positives; estem molt lluny de la recuperació:

3r. TRIM 2007 INDICADORS 4r. TRIM 2016 DIFERÈNCIA
251.700 POBLACIÓ DESOCUPADA 558.500 +306.800
6,50 TAXA D’ATUR (%) 13,91 +7,41p.p.
3.621.300 POBLACIÓ OCUPADA 3.202.600 -418.700
59,50 TAXA D’OCUPACIÓ (%) 52,49 -7,01p.p.
3.873.000 POBLACIÓ ACTIVA 3.761.100 -111.900
63,60 TAXA D’ACTIVITAT (%) 61,64 -1,96p.p.
23,62 TAXA DE TEMPORALITAT (%) 21,84 -1,78p.p.
11,56 TAXA DE PARCIALITAT (%) 14,37 +2,81p.p.
13,60 TAXA D’ATUR JUVENIL (%) 32,29 +18,69p.p.
58.100 ATUR DE LLARGA DURADA 319.600 +261.500
181.700 NO PERCEPTORS DE PRESTACIÓ 394.600 +212.900
66.500 LLARS SENSE CAP PERSONA AMB INGRESSOS 98.600 +32.100
49.200 LLARS AMB TOTS ELS ACTIUS DESOCUPATS 171.200 +122.000

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya ja hem qualificat el 2016 com l’any de la cronificació de les desigualtats i la pobresa. Més enllà de les grans dades macroeconòmiques, que semblen indicar una millora de l’economia global, i de l’increment dels beneficis de les empreses, les persones treballadores i les famílies continuem enfonsant-nos en la precarietat laboral i en la pobresa, i creixen cada vegada més les desigualtats i la bretxa salarial alhora que perdem poder adquisitiu.

S’està perdent l’oportunitat d’aprendre de la crisi i de canviar d’una vegada per totes el nostre model de treball i productiu, i tornem novament a vells models basats en la precarietat, la temporalitat, la curta durada dels contractes i els salaris baixos, que res tenen a veure amb la generació d’ocupació de qualitat. Ens aboquem a la reducció de l’atur i l’increment de l’ocupació a costa d’augmentar la precarietat laboral dels treballadors i les treballadores i continuem molt lluny de les dades de l’any 2007, abans de l’inici de la crisi.

Alertem també de la destrucció d’ocupació a la indústria, amb 8.500 llocs de treball menys que ara fa un any, que ens continua allunyant del camí de la recuperació i del canvi de model productiu.

I les famílies continuen sent les més perjudicades, l’any finalitza amb 98.600 llars sense cap persona amb d’ingressos, 171.200 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació 258.200 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.