La UGT de Catalunya alertem de la necessitat de modificar el nostre model de creixement i de desenvolupament com a societat

Avui, 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, enguany amb el lema ‘L’hora de la natura’.

La UGT de Catalunya alertem de la necessitat de modificar el nostre model de creixement i de desenvolupament com a societat, posant especial atenció en tots aquells col·lectius que són més vulnerables i que pateixen amb més intensitat les conseqüències negatives de les pressions globals.

Malauradament, en un context mundial de crisi sanitària, econòmica, social i ambiental, hem de fer una profunda reflexió al voltant de l’afectació del nostre model de desenvolupament en la natura i la seva relació amb la salut de les persones.

La UGT de Catalunya volem sortir de l’immobilisme actual amb un paquet de mesures ambientals i socials a l’alçada de la situació en què ens trobem, per afrontar i reactivar l’activitat econòmica d’una manera climàtica i socialment justa, tenint en compte dos principis bàsics: afrontar una reducció dràstica de les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle, aconseguint la neutralitat al més ràpidament possible i la consideració absolutament prioritària de les persones i dels col·lectius vulnerables, amb la garantia d’unes condicions de vida dignes per a tothom.

Les persones han d’estar al centre, no podem permetre la continuïtat d’un model econòmic depredador amb les persones i amb el medi ambient que beneficiï una minoria en detriment d’una majoria. Per això, ara més que mai, cal garantir una transició justa cap a una nova economia que no deixi ningú enrere i es dugui a terme sota els criteris de la justícia social i climàtica.

Una vegada aconseguim frenar i superar la pandèmia provocada pel nou coronavirus, estarem davant una oportunitat d’or per iniciar un nou camí de protecció i cura mediambiental basat en un desenvolupament econòmic sostenible i just, on les persones estiguem realment en el centre.

En aquest enllaç podeu consultar el manifest de la UGT de Catalunya.

 

Comments are closed.