La UGT de Catalunya celebra la igualació dels permisos de paternitat i maternitat, però demana que el Govern estigui obligat a aplicar la llei

Defensem la intransferibilitat dels dret i la seva obligatorietat, doncs avui dia els homes no fan ús dels pocs drets de conciliació que tenen

El foment de la conciliació familiar per part dels homes farà millorar les taxes de participació i igualació d’oportunitats de les dones al mercat laboral

Des de la UGT de Catalunya celebrem que, finalment, el Congrés dels Diputats hagi aprovat la igualació dels permisos de paternitat i maternitat, augmentant fins a setze setmanes el permís de paternitat, remunerat al 100% i en condició d’intransferibilitat.

El foment de la conciliació familiar per part dels homes farà millorar les taxes de participació i igualació d’oportunitats de les dones al mercat laboral. Tenir família és una causa clara d’abandonament del mercat laboral entre les dones. Segons les dades de l’INE per a Espanya, el 2014 les taxes d’ocupació d’homes i dones sense fills se situen en un 74,4% per a ells i un 66,9% per a elles. En canvi, quan tenen fills, la taxa augmenta fins al 78,9% per als homes i baixa fins a un 59,5% per a les dones. Per tant, tenir fills és factor d’inserció laboral per a ells i d’abandonament per a elles.

Taxes d’ocupació amb/sense fills/es, 25 a 49 anys (Espanya, 2014)

homes-dones-ambfills

Font: EPA, INE

D’altra banda, 7 de cada 10 contractes a temps parcial estan signats per dones. El motiu de fer servir aquesta modalitat de contractació entre el 63,6% de les dones de 35 a 44 anys és la necessitat de tenir cura de persones dependents. Aquestes i altres desavantatges que pateixen les dones al mercat laboral són part de l’explicació de la bretxa salarial entre dones i homes.

Defensem la intransferibilitat dels dret i la seva obligatorietat, doncs avui dia els homes no fan ús dels pocs drets de conciliació que tenen. Des de la UGT de Catalunya hem defensat, i ho continuem fent, la intransferibilitat dels drets parentals. Només d’aquesta manera s’avançarà cap a una major igualtat en termes de conciliació. Ara per ara, la cura familiar i la conciliació té cara de dona, i són molt pocs els homes que fan ús dels seus drets per conciliar.

L’any 2015, només un 5,7% de les excedències per cura de menor que es van demanar a Catalunya van ser exercides per pares (un 94,3% eren mares). El mateix any, només un 1,8% dels permisos de maternitat es van transferir en part als pares. El 98,2% dels permisos de maternitat van ser gaudits íntegrament per les mares.

De fet, no tots els pares fan ús del seu permís de paternitat, permís que només pot ser gaudit pel pare. A Catalunya el 2015 hi van haver 69.902 naixements. En canvi, només es van demanar 45.309 permisos de paternitat. Per tant, només un 64,8% dels naixements van generar un permís de paternitat, front el 69,6% de permisos de maternitat. I això, perquè la taxa d’activitat laboral femenina és més baixa que la masculina, si no el percentatge dels permisos de maternitat seria encara molt més alt.

Per tant, des de la UGT de Catalunya demanem:

  • Que el nou permís de paternitat sigui efectivament intransferible i es remuneri el 100% del salari, per tal que no suposi cap pèrdua econòmica.
  • Que sigui d’obligatori compliment. Només així s’avançarà en la igualació real responsabilitats familiars entre dones i homes. Les dades mostren que ara són una minoria els homes que fan ús dels seus drets de conciliació.
  • Que el govern estigui obligat a complir la llei i no pugui deixar-la sense efecte per insuficiència pressupostària, tal i com passa ara amb la no-aplicació de les 4 setmanes de permís de paternitat. Els drets dels infants a gaudir dels seus progenitors mai no pot estar subjecte a suficiència pressupostària.
  • Exigim que 2017 sigui el primer any que es compleixi la llei d’igualtat de 2007 que preveia un augment de dues a quatre setmanes el permís de paternitat a partir del 2010. Dret que mai ha vist la llum, any rere any, per decisió política a través del redactat dels Pressupostos Generals de l’Estat, al·legant insuficiència pressupostària.

Comments are closed.