La UGT de Catalunya considera socialment insuficient l’esborrany de decret de menjadors presentat pel Departament d’Ensenyament

aulaEl nostre sindicat reivindica que tant el menjador com les activitats no lectives que es duen a terme en la franja de la pausa del migdia han de ser un dret gratuït i universal

La UGT de Catalunya considera socialment insuficient l’esborrany de decret de menjadors presentat pel Departament d’Ensenyament. Tot i que es tracta d’un document de treball encara no definitiu, des de la nostra organització considerem que, si no es modifica, representarà una oportunitat perduda per a legislar atenent les necessitats de les famílies i dels infants, ja que actualment no és més que un seguit de normes i regulacions tècnicoadministratives que segueixen els interessos de les empreses multiserveis que vulguin optar al servei de menjador.

Des del nostre sindicat reivindiquem que tant el menjador com les activitats no lectives que es duen a terme en la franja de la pausa del migdia haurien de ser com als països avançats del nostre entorn: un dret, sense exclusions, gratuït i universal, ja que es tracta d’un servei públic directament relacionat pel decret amb un altre servei públic: el dret a l’educació.

El temps escolar inclou tant el temps lectiu com el no lectiu. Tots dos han d’estar regulats pel centre i supervisats per  l’administració educativa. totes les activitats dutes a terme al centre escolar han d’estar contemplades i recollides en el Projecte Educatiu de Centre, ja que totes complementen l’educació de l’alumnat.

El temps del migdia és un temps educatiu on els infants se socialitzen en altres espais del centre, com el pati o el menjador, on continuen la seva formació integral, acompanyats per personal expert que li dóna valor educatiu.

Amb la seva manca de sensibilitat social, el Departament d’Ensenyament ha irritat la comunitat educativa, especialment les famílies, pel seu menyspreu. L’esborrany del decret només té en compte les famílies per establir que “l’import del servei escolar de menjador serà abonat íntegrament pels alumnes que en siguin usuaris o per llurs famílies”.

Al nostre entendre, el decret també es queda curt per no preveure i regular aspectes com els següents:

  • Gratuïtat del servei per a les famílies. I en el seu defecte i en un període de transició, un pla de beques suficient.
  • Regulació de la ràtio del monitoratge. Una proposta eficient seria:
  1. a) Educació infantil: 1 monitor cada 10 alumnes.
  2. b) Educació primària: 1 monitor cada 15 alumnes.
  3. c) Educació secundària: 1 monitor cada 25 alumnes.
  • Assignació dels vetlladors necessaris en horari de menjador per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials en puguin fer ús en igualtat d’oportunitats. Recordem que és imprescindible la figura del vetllador/a per a cada nen amb NEE.

Des de la UGT de Catalunya demanem que la  Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa atengui els interessos dels usuaris i no d’un grapat d’empreses externes al món de l’educació com són les multiserveis. Exigim que la llei respongui a les necessitats reals de la població i sigui garantista, i que els nens i nenes del nostre país –especialment en moments de crisi econòmica- tinguin un àpat digne i saludable assegurat a l’escola com a dret universal.

Comments are closed.