La UGT de Catalunya corrobora que no s’està treballant bé en termes de justícia social 

La UGT de Catalunya corrobora que no s’està treballant bé en termes de justícia social 

Avui 20 de febrer se celebra el “Dia Mundial de la Justícia Social” amb l’objectiu de reivindicar l’eradicació de la pobresa, la plena ocupació i el treball decent, la igualtat d’oportunitats de gènere i l’accés al benestar social.

És per això que des de la UGT de Catalunya ens afegim a aquesta iniciativa promoguda per Nacions Unides. Malauradament hem de denunciar que ens trobem entre els països pitjor valorats en l’Índex de Justícia Social, que elabora Social Inclusion Monitor Europe (SIM Europe) per l’EU-28: Espanya es troba a la posició 25 dels 28 països membres de la Unió Europea.

Aquest índex analitza sis dimensions, la prevenció de la pobresa, l’equitat en l’educació, l’accés a l’ocupació, la cohesió social i no discriminació, la salut i la justícia intergeneracional. Els baixos nivells en justícia social que presentem queden remarcats que, excepte en salut, ens trobem per sota de la mitjana europea en totes les dimensions, però el que més ens preocupa és que no podem dir que hàgim avançat en termes de justícia social respecte el 2008.

Font: Bertelsmann Stiftung, Social Inclusion Monitor Europe.

Segons els indicadors de benestar i progrés social que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 22,5% de la població viu en situació de risc de pobresa o d’exclusió social, el 12% de les persones treballadores no tenen un salari suficient per sortir de la pobresa, la renda mitjana neta familiar ha baixat un 6% en 6 anys mentre la renda de les llars dedicada a les despeses de la llar s’ha incrementat fins al 33,3% del total de renda, la cobertura de prestacions per desocupació només arriba al 27%, la taxa d’abandonament prematur escolar és del 18% i el 17% dels joves d’entre 15 i 29 anys ni estudien ni treballen. A més, entre l’11% i el 18,77% de les llars catalanes estan en situació de pobresa energètica (estimació realitzada per l’Ivàlua pel desembre de 2016) i al llarg del 2016 s’han iniciat 6.991 execucions hipotecàries (INE). Dades que evidencien que en termes de justícia social no estem fent les coses bé i que necessitem introduir polítiques que reverteixin les retallades socials i laborals que hem patit els darrers anys, que permetin la recuperació del poder adquisitiu dels salaris i de les pensions, que previnguin la pobresa i garanteixin els mínims indispensables per al benestar de tota la ciutadania.

Aquest 20 de febrer, Dia Mundial per la Justícia Social, la UGT de Catalunya volem posar en valor els principis de la solidaritat, la igualtat, la justícia de classe, la redistribució de la riquesa i la generació d’una ocupació que dignifiqui les persones. Per tot plegat, la UGT de Catalunya exigim la retirada immediata de les reformes laborals que han precaritzat les condicions de les persones treballadores, i l’impuls d’un sistema de protecció social que sigui capaç de generar un efecte redistributiu entre la ciutadania amb un finançament suficient dels serveis i prestacions socials i que corregeixi les situacions de desigualtat.

 

Comments are closed.