La UGT de Catalunya demana suport a la porposta de resolució que insta el Govern a tornar la paga de 2012

GeneralitatDemà, 20 de gener, el Ple del Parlament de Catalunya debatrà una proposta de resolució presentada el 25 de novembre de 2015 per cinc dels sis grups del Parlament de Catalunya  per instar el Govern a negociar amb la representació sindical el retorn dels drets econòmics i laborals als treballadors i treballadores de la Generalitat.

La proposta de resolució insta el Govern a deixar sense efecte l’Acord de Govern del 10 de març de 2015 i a no prendre cap altra mesura que impedeixi la recuperació de la paga de 2012 i la convocatòria de la Mesa de la Funció Pública en la que presenti calendaris per recuperar la paga de 2012, els dies de permís i vacances en raó d’antiguitat  i la resta de drets laborals i socials suspesos pel RDL 20/2012. També insta la presentació d’un calendari per pagament de les pagues eliminades els anys 2013 i 2014.

Els sindicats CCOO, IAC i la UGT de Catalunya demanen a tots els grups parlamentaris que donin suport a aquesta proposta de forma que els treballadors i treballadores de la Generalitat i dels sectors públics i concertats puguin recuperar els drets que ja han recuperat els de la resta d’Administracions Públiques de Catalunya.

Comments are closed.