La UGT de Catalunya denuncia mancances en els equips de seguretat dels auxiliars forestals

boscEls delegats del Comitè de seguretat i salut laboral de Bombers (CSSLB) dels tres sindicats representatius (la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya i CATAC), denuncien que el material entregat per la campanya forestal d’engany als auxiliars forestals contractats per la Generalitat, no reuneix les condicions mínimes de seguretat exigibles als equips de protecció individual, EPI.

El col·lectiu d’auxiliars forestal (uns 650 treballadors temporals), ha rebut equips de protecció individual que en alguns casos són vells, trencats o en mal estat, i d’altres ofereixen una protecció inferior de la requerida per la normativa vigent.

Tot això, pot incomplir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i posar en greu risc la seguretat dels treballadors forestals.

Tal com ja va denunciar la UGT de Catalunya, per raons pressupostàries s’ha reduït més d’un 42% el pressupost del capítol 2, cosa que ha afectat directament a la partida de material de protecció individual. Fet que contradiu les declaracions que el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va fer al Parlament de Catalunya durant la presentació de la campanya forestal d’aquest estiu.

Des de la UGT de Catalunya considerem que és possible que el Govern de la Generalitat hagi anteposat els criteris econòmics als de seguretat.

És inacceptable aplicar retallades en elements essencials per garantir la seguretat d’un personal que es juga la vida per la ciutadania de Catalunya cada estiu.

La UGT de Catalunya denucnia mancances en els equips de seguretat dels auxiliars forestals.

Comments are closed.