La UGT de Catalunya denuncia que els vigilants de seguretat privada usurpin les funcions dels interventors de metro de Barcelona

MetroLa secció sindical de la UGT a TMB – Metro vol denunciar públicament que l’empresa està cometent una il·legalitat quan fa que els vigilants de seguretat privada demanin el bitllet als viatgers i els sancionin.

Des de fa vuit mesos, la direcció de Metro de Barcelona ha posat en marxa operatives formades per vigilants de seguretat privada acompanyats per agents de la Guàrdia Urbana amb el pretext de reforçar la seguretat en aquest transport. En realitat, el que s’està produint és una usurpació de les funcions als interventors del metro amb treballadors d’empreses privades que cobren menys, per què el 90% de les operatives tenen com objectiu únic les accions inspectores dels títols de viatge i no accions preventives contra l’incivisme.

Amb aquestes operatives, la direcció de TMB està vulnerant el conveni col·lectiu de Metro, que assigna a la categoria d’Auxiliar de Control i Informació (ACI) el control de percepció i peatge i intervenció de bitllets. D’altra banda, vulnera la Llei de Seguretat Privada, que prohibeix aquesta funció als treballadors del sector i únicament la permet “quan existeixin indicis racionals o tingui fonamentades sospites que un viatger no disposa de títol de transport” (per exemple, si veu a un client accedint amb un salt de la barrera).

I, a més a més, TMB vulnera la Llei Ferroviària, que diu que els empleats del Metro amb exclusivitat “han d’exercir les funcions inspectores corresponents i han de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents” i qui atribueix la condició d’agent de l’autoritat per exercir aquesta funció.

Des de la secció sindical de la UGT de Catalunya valorem positivament que s’augmenti la seguretat al metro, però no que s’assignin funcions de control del frau als treballadors de les empreses de seguretat que hi operen. Per tant, demanem a la direcció de TMB que aturi aquesta pràctica il·legal, que afecta tant les funcions professionals dels vigilants de seguretat com les dels empleats i empleades de Metro.

El passat 4 de desembre, el comitè d’empresa de Metro va presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra perquè preguin les mesures legals oportunes per posar-hi fi.

Comments are closed.