La UGT de Catalunya denuncia al Parlament el frau empresarial, l’explotació laboral i l’emergència social que suposen les falses cooperatives al sector carni

industrias_carnicas_UGT_FITAGHem participat aquest matí en la Comissió de Treball sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies

La Federació d’Indústria, Construcció i Agro (FICA) de la UGT de Catalunya ha participat aquest matí en una Comissió de Treball al Parlament de Catalunya per informar sobre la situació laboral de les cooperatives càrnies.

El nostre sindicat ha denunciat novament que les empreses del sector carni constitueixen cooperatives amb l’únic objectiu de ser plataformes de subministrament de personal, ja que majoritàriament incompleixen la norma que les regula (llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya): es constitueixen des del mateix grup empresarial, de manera que l’estructura és piramidal; en el mateix moment de donar d’alta a un nou soci cooperativista l’obliguen a signar la baixa; els socis no són convocats en assemblea ni participen en la presa de decisions, com tampoc no participen en el repartiment de beneficis.

Per tant, es tracta d’una pràctica empresarial fraudulenta per tal d’explotar laboralment milers de treballadors i treballadores -la majoria persones immigrants-, als quals no s’apliquen els convenis col·lectius de referència, de manera que tenen molts menys drets que els treballadors i les treballadores del sector i cobren gairebé un 50% menys per jornades laborals sovint més llargues, en unes feines ja de per sí prou dures. A més, com que són treballadors autònoms –falsos autònoms, de fet-, no tenen els mateixos beneficis que un treballador del Règim General de la Seguretat Social, ni en dret a l’accés a prestacions (més exigències) ni en la quantia d’aquestes (menors).

A la comissió hem recordat que la nova regulació de la llei catalana de cooperatives obliga aquestes empreses a aplicar als treballadors/socis les mateixes condicions laborals i salarials que als treballadors de plantilla, i que no poden ser unes altres que les recollides al conveni col·lectiu estatal de la indústria càrnia i al conveni col·lectiu estatal d’escorxadors d’aus i conills. I també hem indicat que el conveni de la indústria càrnia ja recull el compromís de reduir la contractació mitjançant cooperatives.

Des de la UGT de Catalunya hem exposat clarament quin és el nostre objectiu en aquest conflicte laboral i social: que els treballadors i les treballadores del sector estiguin contractats de manera directa per les empreses a través del Règim General de la Seguretat Social, és a dir, que formin part de la plantilla amb tots els drets i les garanties. En aquest sentit, hem demanat als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats que facin el possible per solucionar el problema d’arrel: modificant els articles 42 (subcontractació) i 43 (cessió de treballadors) de l’Estatut dels Treballadors.

Per últim, hem instat al Parlament a vetllar també pels municipis, ja que són l’administració que ha de fer front a les situacions d’emergència social que provoca el frau empresarial. Quan aquests treballadors són acomiadats no tenen dret a la prestació d’atur, de manera que famílies senceres es veuen abocades a la pobresa.

Comments are closed.