Davant la insistència dels sindicats, la Generalitat ha convocat els sindicat a una reunió –tot i que no de manera oficial com a Mesa General de la Funció Pública

Generalitat

Com a conseqüència de les reiterades demandes del nostre sindicat, aquesta tarda la secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat ha convocat els sindicat a una reunió –tot i que no de manera oficial com a Mesa General de la Funció Pública- demà divendres, 31 d’octubre, a les 11 hores, a la Direcció General de Funció Pública (Plaça de Catalunya, 20).

El text següent forma part de la reclamació que feia UGT de Catalunya per convocar la Mesa de la Funció Pública.

Els representants sindicals acudiran demà al Departament de Governació per exigir-li la convocatòria d’una nova reunió de la Mesa General de la Funció Pública

La UGT de Catalunya denuncia que fa mig any que el Govern català té paralitzada la negociació col·lectiva amb els representants dels seus empleats públics. Tot i entendre les dificultats i la cojuntura per la que passa el Govern, li recordem que no pot obviar la gestió del dia a dia de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.

Ja el passat 18 de setembre, els sindicats presents a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya vam registrar un escrit demanan la convocatòria d’una nova reunió de la Mesa i incorporant les nostres reividicacions prèvies a l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de pressupostos per al 2015, remarcant la necessitat de donar el necessari impuls a l’ocupació i a la negociació col·lectiva.

Amb posterioritat se’ns ha demanat, en dues ocasions diferents, que els membres de la Mesa, representants dels treballadors i treballadores de la Generalitat, fessin reserva de dies per aquesta mesa de negociació; la segona de les quals per als als dies 30 i 31 d’octubre.

Assabentats de la decisió dels representants del Govern a la Mesa de no convocar-la en aquestes dates, li volem recordar l’obligació legal de qui ostenta la presidència d’aquesta de fer la convocatòria en el termini d’un mes des de que la majoria d’una de les parts legitimades la promogui.

Des de la UGT de Catalunya reiterem al Govern de la Generalitat que té l’obligació de seure a la taula amb els representants dels treballadors i les treballadores, i li exigim la recuperació de les pagues dobles manllevades en els darrers anys, la recuperació del 100% de jornada i sou dels interins, i la recuperació dels drets sostrets en unes retallades que, des del 2012, tenen un caràcter, segons la Generalitat, ‘provisional’.

Comments are closed.