La UGT de Catalunya denuncia que la reforma de l’administració local degradarà encara més els serveis públics

ajuntamentLa UGT de Catalunya denuncia que el Projecte de Llei de Reforma de l’Administració Local suposa una invasió de competències estatutàries, i l’empitjorament de la prestació de serveis públics, quan no directament la seva externalització i més acomiadaments massius a l’administració local.

Aquest Projecte de Llei ataca directament l’autonomia local recollida a la Constitució Espanyola, però en el cas de Catalunya va més enllà, ja que envaeix competències que són pròpies de la Generalitat de d’acord amb l’Estatut de Catalunya.

Sota l’aixopluc de l’austeritat, el Govern central torna a adoptar mesures que suposen la reducció de la qualitat d’uns serveis públics que des de la transició democràtica han prestat els ajuntaments. La reforma suposarà implantar uns serveis amb unes condicions econòmiques exigides que no tindran en compte ni la qualitat del servei ni les condicions laborals. Aquestes condicions econòmiques de ben segur s’utilitzaran per externalitzar i privatitzar serveis públics, que en molts casos deixaran de ser gratuïts per a la ciutadania.

Aquest fet afectarà les plantilles de treballadors i treballadores de l’administració local, que poden veure’s  reduïdes en els propers anys en un 15%, segons estimacions del nostre sindicat.

Aquesta reforma empitjorarà la situació a Catalunya, on a principis de 2010 el personal de l’administració local era de 93.944 persones (comptant els 947 ajuntaments, els 41 consells comarcals i les 4 diputacions). Ja a finals de 2012, el número de treballadors era de 91.425, el que suposa una reducció de 2.809 efectius (el 3% de les plantilles) en un període de dos anys. A més, a nivell retributiu el personal de les administracions locals ha perdut de mitjana d’un 22% del seu poder adquisitiu.

La UGT de Catalunya considera que els esforços que els empleats públics han fet des de l’any 2010 són importantíssims i que la reforma de l’administració local no respon a cap objectiu de racionalització. Per al nostre sindicat aquesta reforma respon a criteris i objectius ideològics:

  • Atacar i destruir l’autonomia local recollida en la Constitució Espanyola.
  • Recentralitzar competències traspassades a Catalunya a través de l’Estatut d’Autonomia.
  • Externalitzar i/o privatitzar serveis perquè els de sempre puguin seguir fent negoci i manllevar els recursos de la ciutadania.
  • Facilitar més acomiadaments massius a l’administració i així explicar a la ciutadania que s’estan adoptant mesures de racionalització, quan realment s’està destruint l’estat del benestar, degradant els serveis i precaritzant encara més les condicions laborals en el nostres país.

La UGT de Catalunya està decidida a plantar cara a aquesta reforma i en els propers dies plantejarà un Pla d’Acció Contra la Reforma de l’Administració Local. L’objectiu del nostre sindicat és sensibilitzar a la ciutadania sobre l’abast real d’aquesta reforma i les seves conseqüències en l’Estat del Benestar a través d’una plataforma d’entitats cíviques i socials per fer-li front.

D’altra banda, la UGT de Catalunya crearà un gabinet de seguiment de les contractacions i externalitzacions de serveis que fan les administracions públiques de Catalunya per tal de frenar l’intent d’aquests concursos per reduir la qualitat tècnica dels serveis a través de baixes temeràries.

Comments are closed.