La UGT de Catalunya denuncia que moltes empreses han optat per acomiadar treballadors en lloc de buscar mesures alternatives

Fem una crida a la responsabilitat empresarial en aquest moments difícils per evitar acomiadaments i mantenir l’ocupació.

Principals dades d’atur i contractació del mes de març a Catalunya:

Dades destacades:

– Tot i que no es reflecteixen el total de persones afectades pels ERTOs presentats per les empreses a causa de la crisi sanitària, aquest mes representa el major augment de l’atur en un març des d’abans de la crisi, amb un increment de 21.833 en situació de desocupació. L’atur se situa a Catalunya en 417.047 persones, un increment intermensual d’un 5,52% i interanualment d’un 5,38%, amb 21.307 persones més en situació d’atur.

– A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.548.312 persones, amb un increment intermensual de 302.265 persones (+9,31%), i un creixement interanual de 293.228 persones (+9,01%).

– Respecte al mes anterior, l’atur ha augmentat a totes les províncies: Barcelona, en 16.708 persones (+5,81%), a Tarragona, en 2.947 persones (+6,07%), a Girona, en 1.377 persones (+3,63%), i a Lleida, en 801 persones (+3,81%).  Interanualment l’atur també ha pujat a totes les províncies.

– Tot i que hi ha més dones en situació d’atur, la desocupació masculina ha crescut més que la femenina: 11.774 homes més (+6,85%) per 10.059 dones més (+4,51%). Interanualment l’augment de l’atur masculí és clarament superior al femení: +7,56% entre els homes (+12.913 homes), +3,73% entre les dones (+8.394 dones). Les dones representen el 55,94% del total de l’atur d’aquest mes.

– L’atur juvenil també s’incrementa: +2.036 joves (+6,95%), tot i que interanualment hi ha 182 menors de 25 anys menys en situació d’atur (-0,58%).

– Puja també l’atur entre les persones majors de 45 anys respecte al mes anterior (+6.743 persones, +3,19%), i també interanualment, en 9.069 persones (+4,33%). Representant el 52,38% del total de l’atur a Catalunya.

– I també creix l’atur entre persones immigrants: +4.561 persones intermensualment (+5,5%), i +4.511 persones interanualment (+5,5%). Aquest col·lectiu representa el 20,90% del total de l’atur.

– En relació amb el mes anterior, l’atur s’incrementa a tots els sectors: als serveis (+17.620 persones), però també a la indústria (+2.552 persones), a la construcció (+1.377 persones), entre les persones sense ocupació anterior (+220 persones), i a l’agricultura (+64 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on es redueix en 3.076 persones (-10,98%) i en l’agricultura, amb 668 persones menys en situació d’atur (-7,37%).

– Dins del sector serveis on més ha crescut l’atur ha estat a les activitats relacionades amb l’ocupació (+5.115 persones), els serveis de menjar i begudes (+3.111 persones), el comerç al detall (1.588 persones) i els serveis d’allotjament (931 persones).

– Cau l’afiliació a la seguretat social: intermensualment en 41.015 persones i interanualment en 10.719 persones. Tot i que si comparem la dada de 29 de febrer i la de 31 de març, s’han perdut 130.513 persones afiliades a la seguretat social.

– Pel que fa a la contractació, aquesta també ha caigut intermensualment, amb 55.420 contractes menys signats (-23,35%), i també interanualment, amb 72.155 contractes menys (-28,40%).

– S’han signat menys contractes indefinits que el mes passat (-7.084 contractes,

-18,96%), i menys que ara fa un any (-8.268 contractes, -21,45%).

– També s’han signat menys contractes temporals que el mes passat (-48.336 contractes, -24,17%), i menys que l’any anterior (-63.887 contractes, -29,64%). Tot i això, la contractació d’aquest març ha estat imminentment temporal: el 83,36% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

– Així mateix, el 77,09% de la contractació ha estat del sector serveis (140.260 contractes) i el 63,82% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (116.123 contractes).

– El 51,92% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (94.462 contractes). Les dones han signat el 48,08% del total de la contractació (87.486 contractes).

– La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 67,53%. Així, 128.319 de les persones registrades a les oficines de treball, el 32,47%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 3.851 persones més que el més anterior.

– El 43,15% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (115.152 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).

-El 61,60% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (243.471 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades que coneixem avui estan del tot condicionades per la situació d’alarma provocada per la pandèmia del coronavirus que ha tingut un impacte molt important en l’ocupació a Catalunya, tot i que no recullen les 571.363 persones treballadores afectades pels 76.048 expedients de  regulació temporal d’ocupació presentats, segons dades d’ahir del Departament de treball.

Tot i això,  aquest mes a Catalunya ha baixat la cotització a la seguretat social en més de 130.000 persones, amb una caiguda d’afiliació d’un 4,1% des del 12 de març, i l’atur registrat ha augmentat en 21.833 persones a Catalunya, situant 417.047 el nombre de persones en situació d’atur a Catalunya.

Val a dir que totes les mesures extraordinàries aprovades per el Govern van encaminades a poder mantenir l’ocupació una vegada superada la situació de crisi sanitària.

Per tot això, la UGT de Catalunya:

 • Denunciem que part d’aquesta pujada de l’atur ve provocada perquè moltes empreses han optat per acomiadar els seus treballadors i treballadores en lloc de fer mesures de flexibilitat interna o ERTO per aquelles que en tinguin causa.
 • Denunciem l’oportunisme i l’abús que per part de moltes empreses s’està realitzant amb la presentació d’ERTOS de força major de manera injustificada, que no responen a les causes que al·leguen, i la falta de coresponsabilitat amb les seves plantilles per superar la crisi. Reclamem que és faci una revisió exhaustiva de tots aquests ERTOs per tal de que aquelles empreses que s’han intentat aprofitar recursos públics de manera injustificada siguin sancionades i hagin de retornar les prestacions rebudes
 • Reclamem que les empreses que presenten ERTO per COVID-19 incloguin els treballadors i treballadores fixos discontinus: les empreses han de fer la crida prevista per aquestes dates del personal fix discontinu per a què aquests treballadors i treballadores puguin incorporar-se als ERTO en condicions d’igualtat amb la resta de la plantilla i poder-se beneficiar de les mesures extraordinàries.
 • Reclamen que els treballadors i treballadores de ETT que han sigut acomiadats arrel de la crisi sanitària siguin inclosos en el ERTOs que han d’efectuar les ETT, per tal de que pugin gaudir de les mesures extraordinàries aprovades per el Govern i retornar als seus llocs de treball una vegada finalitzada la situació de força de major.
 • Instem a les organitzacions empresarials a trobar solucions compartides, des de un compromís de coresponsabilitat per fer front a la crisi i un compromís mutu amb els sectors públics, mitjançant la concertació institucional i social, reforçant els valors del consens, del diàleg social i la negociació col·lectiva per lluitar contra la pandèmia del  COVID-19 i les seves conseqüències socials i laborals.
 • Demanem a les administracions públiques que controlin i garanteixin els salaris dels treballadors i les treballadores a la contractació pública: les administracions públiques han de contribuir a salvaguardar tots els llocs de feina de les empreses que treballen per contracte públic, garantint el pagament dels salaris dels treballadors i les treballadores dels contractes públics suspesos temporalment com a conseqüència del Covid-19, evitant que empreses puguin presentar ERTO ni ERO.
 • Demanem al SEPE i al SOC que facilitin, garanteixin i agilitin la tramitació de les prestacions a les persones associades als ERTO i altres persones que han estat acomiadades a conseqüència de l’estat d’alarma per tal de no incrementar els perjudicis que poden tenir en perdre la feina, així com garantir els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions per desocupació mentre duri la situació d’alarma.
 • Reclamem al govern que garanteixi els ingressos a les persones i famílies més vulnerables: les que depenen de la Renda Garantida de Ciutadania o prestacions assistencials, així com l’atenció de totes les situacions d’urgència social, mitjançant els equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
 • Les mesures aprovades pel govern són positives però insuficients, hi ha moltes persones que no tindran accés a aquestes mesures: persones en situació d’atur, els que treballaven en economia submergida i els que cobren 430€ que difícilment podran subsistir.
 • Instem al govern a aplicar de manera immediata els últims paquets de mesures socials aprovades per tal de garantir l’habitatge (les mesures de suport al lloguer i l’ampliació de la moratòria hipotecària), els subministraments bàsics i la protecció econòmica a les persones afectades col·lateralment per la crisi sanitària.
 • Proposem una renda per a totes les persones que estiguin fora de tots els circuits de protecció econòmica.
 • Exigim a les empreses i a les administracions que compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores establint les mesures necessàries per desenvolupar el seu treball. Tant a les persones treballadores dels serveis bàsics, personal sanitari, personal de neteja, personal de seguretat, d’alimentació, transport, etc., com a les persones treballadores d’empreses que no han aturat la seva activitat.

Comments are closed.