La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre com afrontar la situació de les persones drogodependents a la feina (XASI)

La fitxa cerca com promoure protocols i programes de detecció precoç dels factors de risc tant individuals com de l’ambient laboral orientats a tenir cura de la salut dels treballadors.

Comments are closed.