La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs

Tota treballadora embarassada que estigui ocupant un lloc de treball que representi un risc per a la seva salut o la del fetus, i aquest risc no es pugui evitar mitjançant l’adaptació de les condicions del lloc de treball o bé el canvi del lloc de treball, té dret a sol·licitar una suspensió del contracte i a una prestació de la Seguretat Social per risc durant l’embaràs.

Comments are closed.