La UGT de Catalunya expressa el seu desacord en la decisió precipitada de l’atenció als infants de 0-3 anys ens els centres educatius

La UGT de Catalunya reclama que els infants i les treballadores i els treballadors de les escoles bressol siguin tractats igual dins de tot el territori en qüestions de seguretat i la salut.

La instrucció publicada per la Generalitat deixa a decisió de cada administració local, centre privat o escola d’àmbit autonòmica, la decisió d’aquelles mesures específiques i concretes per garantir la seguretat i la salut mitjançant uns Plans que han de redactar i confeccionar els responsables dels centres d’educació de 0-3 anys.

Si després de més de seixanta dies de l’estat d’alarma encara hi han administracions locals i empreses privades que treballen i no tenen cap mena de pla i/o protocol fet, treballat i redactat conjuntament amb les Comissions de Seguretat i Salut tal com marca la normativa en prevenció de riscos laborals vigent, com podem deixar reincorporar els infants a les llars si no podem garantir les mesures necessàries, el material de protecció individual, i que totes aquestes es puguin complir.

Les treballadores i els treballadors de les llars d’infants volem donar el servei públic pel qual estan creades, i sabem que és més necessari que mai en el moment que estem vivint perquè les famílies puguin conciliar la vida laboral i familiar.

Exigim doncs que, després de fer públiques les instruccions per l’obertura de les llars d’infants de Catalunya, les mesures de seguretat i salut siguin iguals a una llar d’infants de la ciutat de Barcelona que a una llar d’infants d’un poble de la Vall d’Aran, sigui de competència autonòmica, local i/o privada. Cal fer un document de mesures de seguretat i salut únic, i garantir que es compleixi a totes les llars d’infants del territori Català, els infants i les treballadores i els treballadors tenen els mateixos drets a la seguretat i salut en qualsevol poble de Catalunya.

Hem de ser clars i transparents sobre la dificultat que suposa garantir a les famílies que infants de 0-3 anys no tinguin cap classe d’exposició a la COVID-19, ja que les persones treballadores de les llars no tenen coneixement de la situació de salut de cada infant, i que la mateixa malaltia en ser moltes vegades asimptomàtica es pot desconèixer. L’Administració ha de ser qui es responsabilitza del risc d’exposició al contagi que poden tenir els infants i les famílies han de ser-ne coneixedores.

Els sindicats, com a representants legítims del personal que treballa als centres, no hem negociat ni se’ns ha consultat aquesta instrucció. I pel que sabem, tampoc els equips directius ni els comitès de prevenció de riscos laborals han participat en la seva redacció ni hi han donat la seva conformitat.

Avui dia els centres del Servei Públic Educatiu del nostre país amb prou feines disposen d’equips de protecció individual en condicions per dur a terme les funcions presencials. Quines garanties tenim que les llars que la Generalitat proposa reobrir el mes de juny tindran els equips de seguretat adequats per garantir la seguretat de les persones treballadores? Quins equips es necessiten per a atendre els infants que no durant cap classe de protecció cap a ells i cap a terceres persones?

Com a professionals del món de l’educació infantil considerem una irresponsabilitat incloure en la desescalada els infants de 0 a 3 anys, ja que l’etapa primerenca dels infants requereix molt d’afecte, acompanyament i acolliment emocional; i, a més, sense poder dur a terme un adequat procés d’adaptació per encarar les conseqüències personals que ha comportat aquest confinament i els canvis d’organització de la vida quotidiana que comporta l’obertura de les llars d’infants. Lamentem que el Departament d’Educació i les Administracions corresponents ens col·loquin en aquesta tessitura amb tan poc temps d’aportar maneres d’afrontar aquesta nova realitat.

En unes edats on el contacte i el vincle afectiu són necessaris per a un bon desenvolupament global, no podrem abraçar-los si ho necessiten quan se separin de les famílies amb qui han estat dos mesos, ni podrem acaronar-los quan estiguin tristos, ja que hem de mantenir les distàncies… No podrem abraçar-los quan plorin… Amb les mascaretes posades, quin somriure els hi podrem fer? Com els podrem acollir allunyant la mirada i la paraula? I no veiem la manera de marcar límits d’apropament entre els infants d’aquestes edats, no els entendran, no podran respectar-los sense crear un ambient d’alarma i por.

Sabem que hem d’assumir que l’educació de moment no podrà ser igual que sempre, i entenem que és necessari com a servei públic acceptar i adaptar-nos a aquesta situació que esperem que no duri. És clar que hem de poder donar el servei perquè les famílies puguin fer front a les seves responsabilitats laborals.
Som conscients que ara la nostra realitat és normalitzar aquest tipus de limitacions físiques. Ho fem a casa, ho fem en sortir al carrer, ho fem amb la nostra vida quotidiana i familiar. Aquesta serà la realitat a partir d’ara “normalitzar” ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat fent que pels infants sigui el més lleu possible, som un servei públic i hem de poder realitzar-lo, però conscients de la sensibilitat dels infants d’aquesta edat, ens sentim en la responsabilitat com a professionals del sector de l’educació infantil de Manifestar que ens preocupa condemnar els més petits a un entorn que limita el contacte i la llibertat per actuar i créixer, convertint les llars d’infants en un espai de “guarda” que no tindrà en compte les necessitats emocionals dels infants.
Per tot això, amb aquest manifest deixem constància de la nostra disconformitat davant la possibilitat d’acollida dels infants d’1 a 3 anys per part de les llars d’infants sense les mesures adequades i uns protocols clar i concisos pactats amb els representants sindicals de com actuar que garanteixi la seguretat i salut tant del personal docent i no docent, infants i les seves famílies.
Esperem una resposta urgent i immediata per part de la Conselleria d’Educació de la Generalitat per poder fer front conjuntament davant a aquesta situació excepcional que estem vivint. 

Comments are closed.