La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya editem la guia ‘El món del treball davant del canvi climàtic’

En el marc del ‘Projecte CLINOMICS, Oportunitats i reptes de l’economia local i la societat per adaptar-se al canvi climàtic’, la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya editen la guia ‘El món del treball davant del repte del canvi climàtic’ per a les persones treballadores i els seus representants, en el context que ens trobem d’emergència climàtica.

L’objectiu ha estat editar una eina entenedora i útil que permeti conscienciar a la població i la societat en general de la greu situació, d’àmbit global però també local, en la qual ens trobem. I és que el canvi climàtic també ens afecta en la nostra feina.

La guia presenta una breu introducció sobre el canvi climàtic, per passar a parlar de les vulnerabilitats en el món del treball; l’avaluació del risc de les persones treballadores; les oportunitats que també se’n deriven d’aquest procés d’adaptació; i les mesures i accions a adoptar. Per últim, també presenta un apartat de bones practiques al respecte i bons exemples i experiències d’adaptació per a fomentar una participació activa i efectiva de les persones treballadores en diferents sectors d’activitat.

Sobre el projecte CLINOMICS

El projecte CLINOMICS està subvencionat per la Unió Europea i coordinat per la Diputació de Barcelona, i els socis que en formem part som la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Unió de Pagesos, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).

Life Clinomics, que té per objectiu generar processos d’adaptació de les empreses i els municipis al canvi climàtic, tot intentant minimitzar el seu impacte, millorar la competitivitat i augmentar l’ocupació. El projecte se centra en tres territoris/ecosistemes (la comarca de l’Alt Penedès, la reserva de la biosfera del Montseny i la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre) i en tres sectors econòmics vinculats al medi natural i amb vulnerabilitats i oportunitats significatives davant del canvi climàtic: el pesquer, l’agroforestal i el turístic.

Comments are closed.