La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya reclamem que el model de FP dual a Catalunya respongui a les necessitats de les persones aprenents, dels professionals i del teixit productiu

Les organitzacions sindicals UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya volen posar en valor la iniciativa del Departament d’Educació a l’hora de concertar, en la passada  tarda de dimarts, les necessàries modificacions a la Resolució ED/1076/2019 per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, que ambdues organitzacions hem reclamat al llarg dels darrers dies.

Al matí de dimarts hi va haver una reunió de la mesa sectorial d’educació que va evidenciar que l’única solució possible  és la del diàleg i la del consens. El país necessita una proposta seriosa i creïble  que consolidi un model de FP que satisfaci les necessitats de les persones i dels sectors  en procés de formació, dels docents i professionals de la FP i del nostre teixit productiu. En aquest sentit manifestem:

  • La concertació s’ha de dur a terme  en  l’àmbit de la Comissió Rectora. Si s’hagués tractat la resolució ED/1076/2019 en el marc del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, es podrien haver anticipat i resolt les diferències.
  • El desenvolupament de l’FP dual i ordinària a Catalunya passa per garantir la qualitat de la formació a l’empresa, així com la dels professionals i docents dels centres educatius que han de tenir la seguretat que la implantació del model no afecti les plantilles ni les seves condicions professionals i laborals, ni tampoc la seva centralitat en la definició i execució del model.
  • Cal que la seva implantació no sigui obligatòria i que aquells centres que la triïn serveixin com a model de referència i anàlisi, ja que considerem que el sistema està subjecte a la millora contínua.
  • Per tant, considerem  que és imprescindible que es torni a convocar la mesa sectorial d’educació, facilitant, prèviament i per escrit, les propostes de canvis curriculars de FP que s’hagin de debatre, i que han de traslladar garanties, transmetent confiança i seguretat als docents i professionals de la formació, que son la clau de volta de la qualitat del sistema.

Comments are closed.