La UGT de Catalunya i les persones que treballen en el sector de serveis socials reclamen sous mínims de referència i protocol de prevenció i gestió de riscos, agressions i amenaces

Just fa un any que la UGT de Catalunya i la Federació de Serveis Públics del sindicat vam llençar una enquesta a les i els professionals del sector dels serveis socials de Catalunya per a conèixer, de primera mà, la situació i realitat laboral que els envoltava. El  nostre sindicat veia amb preocupació com les profundes i continuades retallades havien afectat sobre el desenvolupament de l’atenció social, fent patir als i les professionals càrregues excessives per manca de personal i ràtios desfasades, molta rotació, extenses jornades laborals, salaris insuficients i escassa protecció en matèria de riscos per a la salut. Així, vam voler implicar a les persones que treballen en aquest sector, per conèixer les necessitats i inquietuds dels professionals d’aquest sector, però també per dignificar el sector i fer el merescut reconeixement de les persones que hi treballen en els serveis socials.

En la presentació de l’enquesta vam dir “No podem ajornar més l’atenció d’un sector que vetlla pel benestar de la ciutadania i que a més es generador d’ocupació.” Malauradament, la pandèmia provocada per la Covid-19 ens va donar la raó. No ens havíem recuperat de l’anterior crisi, en la que es va fer palès els dèficits del nostre sistema de protecció social, quan la irrupció de la Covid-19 ha posat els serveis socials a la primera fila de la trinxera, demostrant com d’essencials i necessaris estant sent durant la gestió de la pandèmia. Però, s’ha fet aplicant més pressió sobre les treballadores i treballadors d’aquest sector que, desbordats i amb sobrecàrrega laboral i emocional, saben bé que l’impacte econòmic i social de la pandèmia sobre la població hauria estat menor si en els anys anteriors s’hagués apostat per les polítiques socials.

Avui presentem l’anàlisi dels resultats de l’enquesta del que podem extreure els següents aspectes més rellevants:

 • Sector molt feminitzat amb experiència laboral ample
 • Gran heterogeneïtat dels prestadors dels serveis i amb un nivell d’externalització considerable
 • Amb manca d’estabilitat laboral, valorant insuficientment l’experiència i els coneixements dels i les professionals d’aquest sector.
 • Professionals que es troben insatisfetes amb el salari que reben:  així ho manifesten el 92% de les persones enquestades.
 • Que treballen jornades laborals que s’allarguen: el 55% treballa més hores de les contractades, i el 80% han hagut d’allargar alguna vegada la seva jornada laboral en el darrer any per urgències.
 • Aquest desfasament d’hores demostren que les ràtios no són adequades:
 • Professionals amb molta càrrega d’atenció directa
 • Tenen un elevat risc de patir amenaces i agressions: 3 de cada 4 persones han dit que les amenaces i/o agressions psicològiques són freqüents o molt freqüents; i gairebé 2 de cada 4 també diuen que les amenaces i/o agressions físiques són freqüents o molt freqüents. Necessitem més vigilància de la salut
 • Estan molt exposats als riscos psicosocials i l’estrès: 3 de cada 4 manifesten que han sentit la necessitat d’anar al metge degut a l’estrès, ansietat o esgotament emocional.

A més, De l’anàlisi de l’enquesta també hem pogut extreure quines són les principals demandes del sector:

 • Sous mínims de referència: així ho ha manifestat el 99% de les persones enquestades.
 • Protocol de prevenció i gestió d’agressions i amenaces.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya entenem que la millora de les condicions del treball del sector és un factor prioritari per la qualitat dels serveis socials. No només ho diem nosaltres, sinó que les mateixes persones que treballen en el sector reclamen condicions laborals homogeneïtzades, millores salarials i sous mínims de referència, més vigilància de la salut i de la seguretat laboral i, en general, finalitzar amb l’elevat grau d’inestabilitat, la manca de personal i el desfasament de les ràtios.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya ens hem proposat liderar un procés de negociació d’un marc de condicions comunes mínimes pels professionals de la xarxa de serveis socials públics de Catalunya, que solucioni els greuges comparatius entre professionals i reguli les retribucions, condicions laborals i prevenció de riscos i seguretat.

S’ha demorat massa el replantejament d’un sector que amb l’impacte econòmic i social provocat per la pandèmia esdevé imprescindible. Aquest impacte augmentarà en els pròxims mesos i els serveis socials hauran de realitzar la seva intervenció amb unes evidents carències de finançament, recursos i plantilla. És per això que la UGT de Catalunya també reclamem una urgent dotació de recursos humans i econòmics pel serveis social, per poder avançar amb garanties cap a una economia al servei de les persones i evitar que les conseqüències socials d’aquesta crisi siguin irreparables.

Finalment, volem agrair l’esforç i dedicació que les i els professionals d’aquest sector han tingut durant la pandèmia, fent front a les greus conseqüències provocades pel coronavirus partim amb dèficits històrics d’inversió social. Com ja feien abans de la pandèmia, han demostrat cada dia el seu compromís amb la ciutadania i que són imprescindibles pel manteniment d’una societat cohesionada. Des de la UGT de Catalunya, treballarem per aconseguit tot el reconeixement que mereixen.

Consulteu aquí el resultat de l’enquesta de serveis socials.

Comments are closed.