La UGT de Catalunya instal·la un desfibrilador a la seva seu

desfibriladorAquest aparell pot evitar la mort en molts dels casos d'aturada cardíaca

La UGT de Catalunya ha col·locat en les instal·lacions de la seva seu, a la Rambla Santa Mònica de Barcelona, un desfibrilador, aparell destinat a evitar un fatal desenllaç en la majoria dels casos d'aturada cardíaca.

El nostre sindicat, com a indret de pública concurrència, ha pres la determinació d'instal·lar aquest aparell a la planta baixa de l'edifici i formar a membres de la seva plantilla, per poder atendre de forma immediata qualsevol cas de fibrilació que es produeixi, tant entre els seus treballadors com en el cas de visitants.
 
Durant l'any 2006, a Catalunya es van produir 173 accidents "per causes no traumàtiques", és a dir, infarts, vessaments cerebrals, etc. D'aquests, 45 van ser mortals; 53, greus; i 75, lleus. Probablement, bona part d'aquestes morts podrien haver-se evitat si s'hagués emprat material d'emergència adequat, com els desfibriladors,

aparells que administren de forma programada i controlada una descàrrega o xoc elèctric controlat a un pacient, amb la finalitat d'interrompre una arrítmia cardíaca.

Malgrat que a Catalunya existeix una normativa que regula l'ús dels desfibriladors externs automàtics per personal no mèdic, actualment aquests aparells no formen part de l'equipament d'emergència recomanat per a les empreses. Aquest fet, juntament amb el desconeixement dels treballadors sobre com actuar davant d'un cas d'infart, agreugen les conseqüències que se'n poden derivar.

Si les empreses -sobretot aquelles que són o es troben en centres de pública concurrència- disposessin d'aquests aparells i del personal format per utilitzar-los correctament, es podria actuar a l'instant, reduïnt al màxim el temps de reacció i d'auxili a l'accidentat i, en conseqüència, evitant moltes morts.

Amb el seu exemple, la UGT de Catalunya compleix amb la Responsabilitat Social Corporativa i anima les empreses a col·locar aquests tipus d'aparells d'emergència a les seves instal·lacions i convertir-se, així, en empreses cardioprotegides.
{mxc} 

Comments are closed.